PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Paleolimnologie - MO550P107
Anglický název: Paleolimnology
Český název: Paleolimnologie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)
Základní metodické přístupy využívané v paleolimnologii - způsoby odběru sedimentů, datování, fyzikální a chemické analýzy, izolace biologických zbytků. Příklady interpretace jednotlivých proxy.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (19.05.2009)

Cohen, A.S. 2003. Paleolimnology. The history and evolution of lake systems. Oxford University Press.

Bradley R.S. 1999. Palaeocliomatology. Elsevier , San Diego- NY.

Lampert W., Sommer U., 1997 : Limnoecology. Oxford Univ. Press, Inc., 382 p.

Kalff J. 2001: Limnology. Prentice Hall.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (16.11.2011)

Účast na praktiku. Znalosti v rozsahu přednášené látky a doporučené literatury.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.02.2018)

1. Úvod - definice paleolimnologie. Mechanismy vzniku jezer. Jezerní archívy jako barometr regionálních a globálních změn. Metody odběru sedimentů.
2.-3. Fyzikální a chemické prostředí jezer. Světelná zonace, teplotní stratifikace, míchání, proudění. Kyslík, redox potenciál, anorg. a organický uhlík, hlavní ionty, živiny, stabilní izotopy a jejich frakcionace.
4. Biologické oživení jezer. Zonace osídlení, planktonní organismy, litorální a bentické organismy. Kontrola a distribuce organismů, druhová diverzita.
5. Stručný přehled metod určování stáří sedimentů. Relativní vs. absolutní datovací metody. Stratigrafické modely stáří sedimentů (age models). Radiometrické datování. Luminiscenční datovací technika. Metody korelace datování.
6. Geochemie jezerních sedimentů a její interpretace. Hlavní a stopové prvky, organický materiál (TOC, C/N, pigmenty), stabilní izotopy v sedimentech.
7. Metody a nástroje zpracování subfosilních biologických dat. Úskalí interpretace paleozáznamů a prezentace dat. Metody kvantitativních odvození.
8.-9. Přehled skupin organismů dochovaných v jezerních sedimentech a jejich interpretační schopnosti (rozsivky, rostliny-pyly a makrozbytky, korýši, hmyz).
10. Paleolimnologie v lokálním až regionálním měřítku: záznamy změn v povodí a industrializace. (land-use, eroze, eutrofizace, kontaminace, acidifikace). Příklady.
11.-12. Paleolimnologie v regionálním až globálním měřítku: záznamy klimatických změn. Příklady (globální záznamy pozdně čtvrtohorních klimatických změn, dlouhodobé záznamy v tisíciletém měřítku).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK