PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiální procesy v životním prostředí - MO550P104
Anglický název: Microbial processes in the environment
Český název: Mikrobiální procesy v životním prostředí
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Proběhne turnusově v květnu na MBU v Krči.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.
Vyučující: prof. doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)
Mikroorganismy v přirozeném prostředí

Fyziologie mikroorganismů ve vztahu k životnímu prostředí. Specifika hlavních skupin mikroorganismů: bakterie, houby,
řasy, protozoa.

Diverzita mikroorganismů a její význam

Taxonomická a funkční diverzita. Speciace mikroorganismů. Význam diverzity pro fungování ekologických procesů.

Ekologie mikroorganismů

Interakce mikroorganismů s prostředím. Vlivy prostředí na mikroorganismy. Interakce a kompetice mezi mikroorganismy a
dalšími organismy v prostředí.

Mikrobiální procesy přeměny živin a energie

Transformace organických látek a látkový metabolismus. Rozklad vysokomolekulárních organických látek. Oxidačně /
redukční procesy při přeměně organických látek. Mikrobiální procesy v cyklech uhlíku, dusíku, fosforu a síry. Význam
mikrobiálních procesů v geobiochemických cyklech prvků.

Mikrobiální biogeochemie

Ovlivnění abiotického prostředí mikroorganismy ? chemické a fyzikální změny prostředí v důsledku mikrobiální aktivity,
geomikrobiologie.

Mikrobiální procesy ve vybraných ekosystémech

Mikrobiální procesy v hlavních habitatech: půda, sladká voda, mořská voda, terestriální biomy. Význam jednotlivých
skupin mikroorganismů ve vybraných habitatech.

Mikroorganismy v extrémních podmínkách

Mikroorganismy v extrémních prostředích: hlubokomořské ekosystémy, horké prameny, polární oblasti. Mikroorganismy v
ekosystémech s antropogenní zátěží. Mechanismy adaptace mikroorganismů na stress.

Interakce mikroorganismů s rostlinami a živočichy

Symbióza a kompetice mikro- a makroorganismů. Funkce lišejníků, mykorrhizy, patogenní mikroorganismy v prostředí.

Mikroorganismy v ochraně životního prostředí a funkční stability ekosystému

Využití mikroorganismů v ochraně životního prostředí, bioindikace, přirozená atenuace, rekultivace, biodegradace,
sanace antropogenního znečitění.

Metody studia mikrobiálních procesů - biochemické a fyziologické metody

Detekce a kvantifikace životních projevů mikroorganismů. Respirometrie, stanovení metabolických schopností a
metabolické diversity. Charakteristika mikrobiálních společenstev na základě markerových molekul. Nepřímá detekce
specifických skupin mikroorganismů. Obohacení a isolace mikroorganismů z prostředí.

Metody studia mikrobiálních procesů ? molekulární metody

Využití metod založených na studiu nukleových kyselin pro analýzu procesů v životním prostředí. Detekce a kvantifikace
aktivní populace mikroorganismů. Specifické značení metabolicky aktivních mikroorganismů. Analýza transkriptomu a
proteomu.


Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)

Madsen, E.L.: Environmental Microbiology, Blackwell Publishing, 2008
Paul, E.A.: Soil Microbiology, Ecology, and Biochemistry, 3rd edition, Academic Press, 2007

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK