PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Globální biogeochemické cykly - MO550P102
Anglický název: Global Biogeochemical Cycles
Český název: Globální biogeochemické cykly
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (28.03.2019)
Přednáška podává informace o základních procesech, kterými dochází k přeměnám a transportu látek v atmosféře, na souši, ve vodách a mezi těmito kompartmenty činností abiotických i biotických mechanizmů a to v globálním i lokálním měřítku. Důraz je kladen na procesy, k jejichž intenzifikaci dochází rozvojem lidské populace a její aktivity.
Je probírán hydrologický cyklus (pohyb vody v suchozemském ekosystému), tok energie (krátkovlnné, dlouhovlnné, vodní páry, bilance energie mezi atmosférou a povrchem Země, propojení toku energie a hydrologického cyklu), globální cyklus uhlíku (hrubá, čistá primární produkce, čistá produkce ekosystému, zásoba C v terestrických ekosystémech), globální cyklus dusíku (terestrický cyklus N), globální cyklus fosforu, globální cyklus kyslíku, globální cyklus síry.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (28.03.2019)

Schlesinger WH, Bernhardt ES: Biogeochemistry: An analysis of global change.  Academic Press, 2013.

vanLoon GW a Duffy SJ: Environmental Chemistry - A Global Perspective. Oxford University Press, 2011.

Thurman HV a Trujillo AP: Oceánografie. Computer Press, 2005.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK