PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z environmentální chemie - MO550C12
Anglický název: Practical Course of Environmental Chemistry
Český název: Praktikum z environmentální chemie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, Z [DS]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: 6
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Kukla, Ph.D.
Třída: NIR spectrometr
Neslučitelnost : MO550C07
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (19.12.2022)
Praktikum probíhá blokově, po dobu jednoho pracovního týdnu, obvykle od 9 do 17 hod s hodinovou pauzou na oběd, v Laboratoři environmentální chemie a analýz půd v Benátské 2 (domeček, suterén).
V akademickém roce 2022/23 bude probíhat 16.-20.1.2023.

Studenti/ky se seznámí s pokročilými metodami používanými při studiu environmentálních faktorů. Naučí se
základním postupům přípravy vzorků (lyofilizace, mletí, přesívání, stanovení sušiny) a extrakčním postupům.
Studenti/ky si osvojí nezbytné postupy jako navažování, pipetování, přípravu
roztoků a sestrojení kalibrační křivky.
Součástí praktika jsou kolorimetrická stanovení a zejména
práce na analytických přístrojích (AAS, spektrofotometr, kapalinový chromatograf). Použité metody jsou
využitelné pro různé typy matric (půda, sediment, voda, biologický materiál, filtry na aerosol apod.).
Studenti/ky se v průběhu praktika naučí zásadám správné laboratorní praxe. Zvláštní důraz je kladen na schopnost
správně vyhodnotit naměřené veličiny a umět interpretovat jejich význam.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (18.05.2021)

Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění všech praktických úloh a vypracování protokolů. Protokoly se odevzdávají poslední den praktika.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (13.10.2021)

Přeběžný seznam prováděných úloh:

Stanovení obsahu Hg ve vlastních vlasech (AMA)

Stanovení ergosterolu jako indikátoru plesnivění v pivovarském sladu (HPLC-DAD)

Stanovení obsahu živin (P, Ca, Mg, K) v půdě (AES)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (18.05.2021)

Velmi doporučujeme, aby student před tímto praktikem absolvovat cvičení z Laboratorní techniky (MC240C22) a Praktikum z analytické chemie (MC230C07N)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK