PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody environmentálního výzkumu - MO550C05
Anglický název: Methods of environmental research
Český název: Metody environmentálního výzkumu
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Třída: Sestava lysimetrů a zařízení na kontinuální značen
NIR spectrometr
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (27.01.2023)
Týdenní (resp. 5 denní) terénní kurz na Hydrobiologické stanici Velký Pálenec u Blatné.

Terénní kurz provede studenty základními vědními metodami výzkumu různých složek životního prostředí. Kurz je sestaven do pěti bloků (dnů), kdy se studenti postupně seznámí v rámci praktických úloh s metodami GIS, metodami výzkumu produkční ekologie a terestrických ekosystémů, vodních ekosystémů, kvality ovzduší a biodiverzity. Z každé úlohy student vypracovává protokol, při kterém se seznamuje s principy a postupy dané úlohy, zpracováním a prezentací dat a učí se interpretaci a formulování závěrů výsledků svého měření v rámci úlohy.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)

Student v průběhu kurzu vypracovává protokoly se zadaných úloh, které jsou průběžně kontrolovány. Zápočet je udělen za vypracování protokolů ze všech úloh.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK