PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody environmentálního výzkumu - MO550C05
Anglický název: Methods of environmental research
Český název: Metody environmentálního výzkumu
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
RNDr. Petra Horká, Ph.D.
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Kukla, Ph.D.
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Mgr. Josefína Mavrogeni
prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Třída: Sestava lysimetrů a zařízení na kontinuální značen
NIR spectrometr
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (27.01.2023)
Týdenní (resp. 5 denní) terénní kurz na Hydrobiologické stanici Velký Pálenec u Blatné.

Terénní kurz provede studenty základními vědními metodami výzkumu různých složek životního prostředí. Kurz je sestaven do pěti bloků (dnů), kdy se studenti postupně seznámí v rámci praktických úloh s metodami GIS, metodami výzkumu produkční ekologie a terestrických ekosystémů, vodních ekosystémů, kvality ovzduší a biodiverzity. Z každé úlohy student vypracovává protokol, při kterém se seznamuje s principy a postupy dané úlohy, zpracováním a prezentací dat a učí se interpretaci a formulování závěrů výsledků svého měření v rámci úlohy.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)

Student v průběhu kurzu vypracovává protokoly se zadaných úloh, které jsou průběžně kontrolovány. Zápočet je udělen za vypracování protokolů ze všech úloh.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK