PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
HGIG exkurze - MG451T41
Anglický název: Field course of hydrogeology and engineering geology
Český název: HGIG exkurze
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Exkurze proběhne pravděpodobně v termínu od 15. do 19. května 2023 na Slovensku
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Roháč, Ph.D.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
RNDr. Jaromír Šantrůček
Anotace -
Cílem kursu je seznámit účastníky s řešenými hydrogeologickými a inženýrskogeologickými problémy přímo na konkrétních lokalitách.
Poslední úprava: Slavík Martin, Mgr., Ph.D. (18.02.2022)
Literatura

Jde o terénní kurs, potřebné materiály o navštívených lokalitách studenti obdrží při zahájení nebo během exkurze.

Poslední úprava: Datel Josef, RNDr., Ph.D. (09.11.2011)
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen zápočtem, který je udělován na základě aktivní účasti na exkurzi.

Poslední úprava: Datel Josef, RNDr., Ph.D. (09.11.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK