PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Terénní kurs z hydrogeologie - MG451T10
Anglický název: Field course of hydrogeology
Český název: Terénní kurs z hydrogeologie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, Z [DS]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Kurz proběhne v termínu od 4.6. do 11.6. 2024
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Řihošek, Ph.D.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D.
Neslučitelnost : MG451T11
Je neslučitelnost pro: MG451T11
Anotace -
Měření průtoků na vodních tocích (hydrometrická vrtule, metoda ředění), měření skrytých přítoků do vodních toků, měření základních veličin na pramenech, tocích a vrtech (konduktivita, pH, teplota, rozpuštěný kyslík, red-ox potenciál). Infiltrační zkoušky (měření vertikální propustnosti v půdě a svrchní zóně zvětralin) pro stanovení zranitelnosti. Terénní mapování zaměřené na kvartérní pokryvy (mělká sondáž) a environmentální problematiku (zdroje znečištění, skládky apod.). Čerpací zkoušky a měření průtoku metodou ředění na vrtech. Odběr vzorků na chemické složení vody a jejich fixace vč. nenasycené zóny, stopovací zkoušky. Vyhodnocení průtoku pomocí aplikací v MS Excel aj. Výpočet základních transportních parametrů pomocí QtracerII – US EPA.
Poslední úprava: Slavík Martin, Mgr., Ph.D. (18.02.2022)
Literatura

DOMENICO P., SCHWARTZ W. (1997): Physical and chemical hydrogeology (secound edition) . - John Wiley and sons, Inc. New York p. 1-497.

Poslední úprava: Bruthans Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (23.04.2012)
Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast na celém kurzu. Sběr, zpracování a odevzdání protokolů z jednotlivých terénních cvičení a jejich závěrečná prezentace.

Poslední úprava: Weiss Tomáš, Mgr., Ph.D. (09.06.2021)
Sylabus

Měření průtoků na vodních tocích (hydrometrická vrtule, metoda ředění), měření skrytých přítoků do vodních toků, měření základních veličin na pramenech, tocích a vrtech (konduktivita, pH, teplota, rozpuštěný kyslík, red-ox potenciál). Infiltrační zkoušky (měření vertikální propustnosti v půdě a svrchní zóně zvětralin) pro stanovení zranitelnosti. Terénní mapování zaměřené na kvartérní pokryvy (mělká sondáž) a environmentální problematiku (zdroje znečištění, skládky apod.). Čerpací zkoušky a měření průtoku metodou ředění na vrtech. Odběr vzorků na chemické složení vody a jejich fixace vč. nenasycené zóny, stopovací zkoušky. Vyhodnocení průtoku pomocí aplikací v MS Excel aj. Výpočet základních transportních parametrů pomocí QtracerII – US EPA.

Poslední úprava: Slavík Martin, Mgr., Ph.D. (18.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK