PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Groundwater Protection I - MG451P18E
Anglický název: Groudwater Protection I
Český název: Ochrana podzemních vod I
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Místo ochrany podzemních vod v rámci hydrogeologie a ochrany životního prostředí, historie ochrany vod.
Parametry jakosti vod, anorganické a organické látky ve vodách, jejich zdroje a vlastnosti, transport a chování
kontaminantů v horninovém prostředí (saturované i nesaturované zóně). Matematické a jiné modely proudění
podzemní vody, chování látek a jejich šíření. Hlavní zásady hydrogeologického průzkumu znečištění, analýza rizik.Poslední úprava: Sedláčková Zdeňka, Mgr. (27.05.2014)
Literatura

Šráček O., Datel J., Mls j. (2002): Kontaminační hydrogeologie. - Karolinum. Praha.

Fetter C.W (1999): Contaminant hydrogeology. - Waveland Press, Illinois, USA.

Poslední úprava: Sedláčková Zdeňka, Mgr. (27.05.2014)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

The course Water protection for ERASMUS students is finished through a written exam.

Poslední úprava: Sedláčková Zdeňka, Mgr. (27.05.2014)
Sylabus -

1.      Úvod

2.      Jakost vod, právní předpisy

3.      Kontaminanty, jejich vlastnosti

4.      Zdroje znečištění a jejich hodnocení

5.      Kontaminace ropnými a chlorovanými uhlovodíky

6.      Transportní procesy látek v horninovém prostředí

7.      Přirozená atenuace organických a anorganických látek

8.      Metody průzkumu a hodnocení znečištění

9.      Riziková analýza

10.  Význam matematického modelování proudění a transportu látek

Poslední úprava: Sedláčková Zdeňka, Mgr. (27.05.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK