PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Regionální hydrogeologie – cvičení - MG451C13
Anglický název: Regional Hydrogeology – practicals
Český název: Regionální hydrogeologie – cvičení
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MG451P13
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Korekvizity : MG451P13G
Neslučitelnost : MG451P13
Je neslučitelnost pro: MG451P13
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (18.02.2022)
Cvičení k předmětu MG451P13G. Metody regionálního hydrogeologického studia, geometrie a anatomie hydrogeologických těles, význam hydraulických parametrů, regionální proudění vod a kvalita vod, aj.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (11.05.2021)

DOMENICO P., SCHWARTZ W. (1997): Physical and chemical hydrogeology (secound edition) . - John Wiley and sons, Inc. New York p. 1-497.

HYNIE O. (1969): Hydrogeologie ČSSR I Prosté vody. - 562 str. ČSAV. Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (14.02.2023)

Podmínky pro udělení zápočtu: 1) Účast alespoň na 85 % cvičení ; 2) Odevzdání protokolů ze cvičení včas (v následujícím cvičení, pokud není domluveno jinak) 3) Dostatečná kvalita odevzdaných cvičení, 4) Zápočtový test na konci semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (11.05.2021)

Cvičení navazuje na přednášky k předmětu MG451P13G. Cvičení je zaměřeno na praktické výpočty hydraulických parametrů, míšení vod, ale i tvorbu odborných textů a práci s tabulkovým procesorem. V rámci cvičení jsou zpracovávána skutečná hydrogeologická data různého charakteru. Důraz je kladen na vlastní úvahu ohledně řešení problémů a správnou volbu při zpracování dat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK