PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geobiologie I. - MG420P02
Anglický název: Geobiology I.
Český název: Geobiologie I.
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Vyučující: Mgr. Zuzana Burdíková, Ph.D.
Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D.
prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc., DSc.
prof. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
RNDr. Filip Scheiner, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
RNDr. David Uličný, CSc.
Anotace -
Úvod do geobiologie, specifika fosilního ekosystému, rozdíly oproti recentnímu ekosystému, základy molekulární paleontologie a geomikrobiologie
Poslední úprava: Holcová Katarína, prof. RNDr., CSc. (18.05.2012)
Literatura -

Briggs, D.E.G., Crowther, P.R. (eds.), 2003. Palaeobiology II. Blackwell Publishing, 583 str.

Pokorný V. a kol., 1992. Všeobecná paleontologie. Univerzita Karlova, Praha, 296 str.

Stanley S. M., 1989. Earth and life through time. W. H. Freeman and comp., New York, 690 pp.

Taylor, P. D., 2004. Extinctions in the History of Life. Cambridge University Press, 191 str.

Poslední úprava: Trnka Rudolf (25.04.2012)
Požadavky ke zkoušce -

Vypracování seminární práce, ústní zkouška v rozsahu přednášané látky

Poslední úprava: Holcová Katarína, prof. RNDr., CSc. (18.05.2012)
Sylabus -

Třináct 3-hodinových přednášek,

1.Úvod - definice geobiologie

2.Fosilní ekosystém - metody studia a možnosti interpretace

Definice fosilního ekosystému a rozdíly oproti recentním ekosystémem

Možnosti a způsoby fosilizace organizmů: postmortální a diagenetické změny

Specifické způsoby zachování zkamenělin: tafonomická okna

Paleobiologická data v rekonstrukci fosilních ekosystémů

Geochemická data v rekonstrukci fosilních ekosystémů

Sedimentologická data v rekonstrukci fosilních ekosystémů

3.Základy molekulární paleobiologie (2 přednášky)

4.Základy geomikrobiologie

Čtyři 3-hodinové bloky cvičení (praktické ukázky sběru a interpretace dat v geobiologii)

Poslední úprava: Holcová Katarína, prof. RNDr., CSc. (18.05.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK