PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geoarcheologie - MG420P01
Anglický název: Geoarchaeology
Český název: Geoarcheologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.
Anotace -
Cílem předmětu je úvod do klasické geoarcheologie zahrnující základy
sedimentologie, stratigrafie, pedologie a izotopové geochemie a
charakteristiku jednotlivých typů prostředí. Druhou částí předmětu je úvod
do metodiky a třetí část předmětu bude věnována netradičním přístupům
geoarcheologie a případovým studiím.
Poslední úprava: Trnka Rudolf (20.05.2010)
Literatura

George (Rip) Rapp Jr., Mr. Christopher L. Hill (1998): Geoarchaeology: The Earth-Science Approach to Archaeological Interpretation, Second Edition YALE University, 260 pp.

Paul Goldberg , Richard I. Macphail (2007): Practical and Theoretical Geoarchaeology Blackwell Science, 460 pp

Tomášek, Milan (2000): Půdy České republiky , Praha : Český geologický ústav

Růžičková, Eliška (2003): Kvartérní klastické sedimenty České republiky : struktury a textury hlavních genetických typů , Praha : Česká geologická služba

Ložek, V. (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru , Praha

Poslední úprava: Trnka Rudolf (14.05.2010)
Požadavky ke zkoušce

Ke zkoušce je třeba vyhotovit vlastní projekt formou semestrální práce.

Zkouška proběhne formou testu. Test musí být splněn na 60%.

V testu budou následující okruhy:

 • principy a metody geoarcheologie
 • základní typy prostředí versus základní typy sedimentů
 • základy stratigrafie, kvartérní klimatický cyklus,
 • přírodní podmínky, klima, civilizace a jejich kolapsy - úvod do problematiky
 • základní typy půd, faktory a procesy vzniku
 • datovací metody v kvartéru (radiuhlíkové daování, OSL, TSL, atd.)
 • využití metod geoarcheologie pro rekonstrukci paleoprostředí pravěkých lidí - uvést příklady
 • interpretace výbrusů
 • metody a principy bioarcheologie
 • analýzy přírůstku zubního cementu u savců a člověka - příklady použití a interpretace
 • izotopové analýzy kostí a zubů - příklady použití a interpretace
 • archeogenetika - princip metody a příklady použití
 • infračervená spektrometrie -princip metody a příklady použití
 • multielemetární analýzy - principy metody a příklady použití
Poslední úprava: Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., Ph.D. (24.01.2012)
Sylabus

Cílem předmětu geoarcheologie je seznámit studenty s hlavními principy geologického přístupu k archeologickým výzkumům a interpretacím. Studenti tak budou mít možnost získat znalosti ze základy izotopové geochemie a pedologie. Dále se sedimentologií a na to navazujících geomorfologických typů prostředí, statigrafie a kvartérního klimatického cyklu. Druhá část předmětu bude věnována úvodu do základní metodiky popisu a odběru vzorků v terénu, získávání dat přímo v terénu a na to navazující podrobnější laboratorní metodiku.

Třetí část předmětu bude věnován případovým studiím na kterých se studenti nejlépe seznámí s méně tradičními geoarcheologickými přístupy.

Studenti by měli být po absolvování kurzu schopni odebrat a interpretovat geochemické analýzy ze vzorků kostí, zubů a sedimentů z archeologických lokalit. Součástí této interpretace je nejen interpretace paleoekologických dat, ale i rekonstrukce typu potravy a migrací pravěkých populací.

Studenti by měli být také schopni udělat základní geomorfogické zhodnocení krajiny, popis a odběr a na to navazující sedimentologickou interpretaci v terénu

Hlavním účelem předmětu není ani tak stát se odborníkem na danou problematiku jako spíše podrobnější seznámení s geoarcheologickou metodikou, tak, aby byli studenti sami schopni rozhodnout se která metoda je vhodná pro danou situaci a jak materiál samostatně ovzorkovat a základním způsobem vyhodnotit.

Poslední úprava: Trnka Rudolf (14.05.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK