PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Další cvičení z fyziky - MFOE024
Anglický název: Further Exercises in Physics
Český název: Další cvičení z fyziky
Zajišťuje: Matematicko-fyzikální fakulta UK (31-MFF)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Vyučující: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Mgr. Filip Šebesta, Ph.D.
Anotace
Cvičení je určeno pro posluchače předmětu FOE018 Další kapitoly z fyziky pro biology. Během cvičení si studenti
zkusí vyřešit příklady ilustrující látku probíranou na přednášce.
Získají jak určitou početní zručnost, tak i hlubší pochopení způsobu, jak se fyzika aplikuje při řešení konkrétních
problémů.
Poslední úprava: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (28.06.2012)
Literatura

Resnick a kol.:Fyzika.

Feynman:Feynmanovy přednášky z fyziky.

Atkins:Physical Chemistry.

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (25.10.2019)
Požadavky ke zkoušce

K zápočtu je nutné splnit současně tyto podmínky:

1. Účast na cvičení v rozsahu alespoň 60%. Chybějící účast lze nahradit vypracováním dodatečných domácích úkolů (2 příklady=1 cvičení).

2. Za aktivni řešení příkladu u tabule se získává bod. Takto získané body se přičtou k zisku bodů ze zápočtového testu.

3. Zisk minimálně 75% bodů (po přičtení bodů podle podmínky 2) ze zápočtového testu. Zápočový test má dva opravné termíny a body z neúspěšných pokusů se nezapočítávají.

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (25.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK