PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Regional demography and demography of regions - MD360P60
Anglický název: Regional demography and demography of regions
Český název: Regionální demografie a demografie regionů
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Vyučující: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Anotace -
Předmět se zabývá prostorovou dimenzí populačního vývoje. Jeho hlavním cílem je seznámit studenty se specifgioky a kognitivním i praktickým významem studia regionální diferenciace populačních struktur a procesů. Část věnovaná regionální demografii se zabývá otázkou studia místních a regionálních (subnárodních) populací. Část věnovaná demografii regionů se zabývá populačním vývojem a souvisejícími otázkami ve vybraných oblastech definovaných na kontinentální úrovni. Zvláštní pozornost je věnována vzájemným vazbám populačního a socioekonomického vývoje v teritoriálním pohledu.
Poslední úprava: Kučera Tomáš, RNDr., CSc. (30.10.2019)
Literatura -

Povinná literatura:

Bauer, R. (2010): Demography of European Regions. A Spatial Perspective on Current Population Patterns. Vienna: metropop.eu. Dostupné na http://www.metropop.eu/metropop001/metropop001.pdf

Tivig, T., K. Frosch a S. Kühntopf (2008): Mapping Regional Demographic Change and Regional Demographic: Location Risk in Europe. Rostock: Rostock Center for the Study of Demographic Change. Dostupné na http://www.demographic-risk-map.eu/downloads/final-report.pdf

United Nations (2014): The World Population Situation in 2014. New York: United Nations. Dostupné na http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20on%20the%20World%20Population%20Situation%202014/en.pdf

Population Reference Bureau website (http://www.prb.org): World Population Data Sheet 2014 and other key materials published there (students will be guided) Doporučená literatura:

Eurostat: Statistics explained: Population (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population)

Eurostat: Statistics explained: Population statistics at regional level (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level)

Gapminder website (http://www.gapminder.org/), all video presentations of Hans Rosling and and other key materials published there (students will be guided)

Global Data (http://www.geohive.com/earth/)

Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (23.12.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Individuální prezentace na zadané téma a jeho prezentace ve formátu PowerPoint během semináře (15‒20 minutová prezentace + 15 minutová diskuse na studenta)

Předepsaná literatura, videa a další materiály k jednotlivým tématům probíraným na hodninách.

Poslední úprava: Kučera Tomáš, RNDr., CSc. (30.10.2019)
Sylabus -

Sylabus je k dispozici v angličtině.

Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK