PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový projekt - MD360P3N
Anglický název: Diploma project III
Český název: Diplomový projekt
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 15
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Neslučitelnost : MD360DP3
Je neslučitelnost pro: MD360DP3, MD360DP4, MD360P4
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Individuální konzultace vedoucího práce a členů katedry s diplomantem.
Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (16.05.2014)
Literatura -

Odborná literatura odpovídající tématu daného projektu.

Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

samostatná práce studenta na diplomové práci pod vedením školitele, ukončeno na konci studia odevzdáním práce k obhajobě

Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (16.05.2014)
Sylabus -

Individuální konzultace vedoucího práce a členů katedry s diplomantem.

Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (16.05.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK