PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Paleografie - MD360P21
Anglický název: Paleography
Český název: Paleografie
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: 12
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Anotace
Předmět je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat historické demografii. Je zaměřen především na zvládnutí četby českého i německého novogotického písma. Po jeho absolvování by studenti měli být schopni pracovat s prameny, které se při historickodemografickém výzkumu běžně užívají (matriky, pozemkové knihy, soupisy poddaných apod.). Základem výuky je četba ukázek pramenů pocházejících především ze 17.‒19. století.
Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (02.02.2022)
Literatura

Povinná literatura:
Hledíková, Z. - Kašpar, J. - Ebelová, I., Paleografická čítanka. Karolinum Praha 2014. Doporučená literatura:
Ebelová, I., Klíč k novověké paleografii. Praha, 2004.
Hásek, V. a kol., Učebnice čtení starých textů k výuce v kursech ČGHSP i pro samouky. Praha 2003.
Kašpar, J. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. Sv. 1, 2. 3. vyd. Praha 1987.

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (02.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK