PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Světový populační vývoj - MD360P06
Anglický název: World Population Development
Český název: Světový populační vývoj
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: MD360P86
Vysvětlení: nahrazeno MD360P86
Garant: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Je korekvizitou pro: MD360P15N
Je neslučitelnost pro: MD360P86
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout SPV2015.doc Detailní přehled náplně tématu a doporučené literatury RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Anotace -
Přednáškový cyklus je rozdělen do dvou celků. První část je věnovaná zákonitostem populačního vývoje a ucelené charakteristice vývoje jednotlivých demografických procesů. Jsou nastíněny hlavní etapy populačního vývoje světa a průběh demografické revoluce v jednotlivých světových regionech, diskutovány současné světové populační trendy a kontrastovány populační problémy rozvojových a vyspělých zemí. Druhá část se týká klasické regionální demografie, tj. populačního vývoje jednotlivých světových regionů. Důraz je kladen na propojenost jednotlivých procesů mezi světovými regiony. ¨
Během cvičení studenti samostatně zpracovávají a následně diskutují aktuální témata související se světovým populačním vývojem (např. demografické důsledky epidemie AIDS, urbanizace nebo proces demografického stárnutí ve světě).
Poslední úprava: KOC@NATUR.CUNI.CZ (25.03.2018)
Literatura -

1. Caldwell, J.C. (2006): Demographic Transition Theory, Springer.

2. Chesnais, J.- C. (1998): The Demographic Transition. Stages, Patterns, and Economic Implications. Clarendon Press. Oxford.

3. Caselli, G., Vallin, J., Wunsch, G. (2005): Demography: Analysis and Synthesis. Academic Press. Elsevier.

4. Guzmán, J.M., Rodríguez, J., Martínez, J., Contreras, J.M., González, D. (2006): The Demography of Latin America and the Caribbean since 1950. Population-E, 61(5-6), 519-576.

5. Tabutin, D., Schoumaker, B. (2005): The Demography of the Arab World and the Middle East from the 1950s to the 2000s. Population-E, 60 (5-6), 505-616.

6. Tabutin, D., Schoumaker, B. (2004): The Demography of Sub-Saharan Africa from the 1950s to the 2000s. Population-E, 59 (3-4), 455-555.

7. Véron, J. (2008): The Demography of South Asia from the 1950s to the 2000s. Population-E, 63(1), 9-90.

8. Avdeev, A., Eremenko, T., Festy, P., Gaymu, J., Le Bouteillec, N., Springer, S. (2011): Populations and demographic trends of European countries, 1980–2010. Population-E, 66, 1, 9–130.

9. Klein, S.H. (2004): A Population History of the US. Cambridge University Press.

10. Zhao, Z., Guo, F: (eds.) (2007): Transition and Challenge. China´s Population at the Beginning of the 21st Century.OxfordUniversityPress.

11. United Nations (2015): World Population Prospects: The 2015 Revision, DVD Edition. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division

12. Kocourková, J., Šídlo, L., Novák, M., Sýkora, L. (2018): Growing gap in population dynamics, closing the gap in population size: the European Union and the United States compared. Geografie, 123, 1, 37–62.

 

 www.prb.org

www.unpopulation.org

www.un.org

Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (25.03.2018)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Course continuity: Introduction to demography

Assessment methods and criteria:

Credit: prescribed and active participation in class, quality elaboration and successful presentation of own group research project + delivery of individual short essay on a chosen topic (ideally in the form of a popular science article). A detailed explanation of the organization of the exercise will take place at the opening lesson and will be available in writing in Moodle.

Examination: level of written test and oral exam.

Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Sylabus -

I. Světový populační vývoj a jeho zákonitosti

I.1 Populační vývoj světa od nejstarších dob až do současnosti. Demografické zákonitosti. Prognóza světového populačního vývoje.

I.2 Důležité mezníky v populačním vývoj světa. Charakteristika demografických procesů v historii a prehistorii lidstva. Demografická revoluce jako součást globální revoluce moderní doby. Typologie průběhu demografické revoluce a její specifika v rozvojových zemích.

I.3 Proces úmrtnosti ve vyspělých a rozvojových zemích. Epidemiologický přechod.

I.4 Typologie rodinného a reprodukčního chování světových populací. Druhý demografický přechod jako důsledek specifických podmínek evropských populací.

I.5 Zkoumání vlivu populační dynamiky jednotlivých regionů na jejich ekonomický růst. Teorie demografické dividendy. Demografické stárnutí a jeho důsledky


II. Regionální demografie (se zaměřením na populační vývoj po 2. světové válce)

II.6 Populační vývoj Evropy. Odlišnosti a podobnosti v Západní a Východní Evropě. Rozpornost demografického vývoje po roce 1990.

II.7 Populační vývoj Severní Ameriky a Austrálie - historie, současný stav a perspektivy. Podobnosti a odlišnosti v populačních trendech mezi vyspělými státy.

II.8 Populační vývoj Latinské Ameriky - historie, současný stav a perspektivy

II.9 Specifika populační vývoje v arabském světě a jeho podmíněnosti. Odlišnosti mezi regiony Severní Afriky, Blízkého Východu a Arabského poloostrova. Modely demografického přechodu. Klíčové faktory demografických změn.

II.10 Populační vývoj sub-Saharské Afriky. Vliv epidemie AIDS.

II.11 Populační vývoj jižní Asie. Problematika populačního růstu Indie.

II.12 Populační vývoj jihovýchodní Asie. Příčiny a důsledky populační politiky Číny.


Detailní popis náplně předmětu je v přiloženém souboru tohoto předmětu.

Poslední úprava: KOC@NATUR.CUNI.CZ (25.03.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK