PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemie léčiv - MC270P68
Anglický název: Chemistry of Pharmaceuticals
Český název: Chemie léčiv
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Je neslučitelnost pro: MC250P69, MC250P69N
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (14.01.2020)
Kurz se zabývá indikacemi a kontraindikacemi chemických látek využívaných ve farmakoterapii z hlediska Anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace. V úvodu je probrána systematika lékových forem a jejich značení, v další části jsou potom diskutovány jednotlivé ATCC skupiny s důrazem na přehled konkrétních farmak a jejich použití včetně vzájemných souvislostí užití konkrétních látek vyskytujících se současně v různých farmakoterapeutických skupinách. Důraz je kladen na informace o konkrétních látkách a na přehled základních, typických zástupců farmak v jednotlivých ATCC skupinách. Kurz volně navazuje na Základy farmakologie, které jsou zaměřeny obecně. Kurz Chemická léčiva podává detailní a informace o jednotlivých léčivých látkách a jejich farmakoterapeutickém využití. Kurz je průběžně doplňován o poznatky aktuálního výzkumu.
Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (05.10.2021)

Pharmindex Brevíř, MediMedia Information s.r.o., Praha(aktuální vydání).
Základy Farmakologie, Triton, Praha 1999.
Hynie S.: Farmakologie v kostce, Triton , Praha 2001
Remedia Kompendium, Panax Praha (vydání 1996 a další)
Lullmann H., Mohr K., Ziegler A., Bieger D.: Barevný atlas farmakologie, Grada Publishing s.r.o (2001).

Švihovec J., Bultas J,, Anzenbacher P., Chládek J, Příborský J., Slíva J.,Votava M. Farmakologie, Grada Publishing 2018

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (05.10.2021)

Zkouška je ústní a skládá se ze tří částí. Základem jsou dvě otázky ze seznamu, které jsou po předchozí přípravě diskutovány a upřesňovány včetně návazností k ostatní probírané látce. Ve druhé části je zjišťována znalost klasifikace lékových forem a ve třetí části je požadováno přiřazení náhodně vybraných pěti substancí k indikační skupině.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (14.01.2020)

Kurz se zabývá indikacemi a kontraindikacemi chemických látek využívaných ve farmakoterapii z hlediska Anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace. V jednotlivých kapitolách je kladen důraz především na použití konkrétních farmak za hlediska terapie. mechanismů účinků a zařazení do farmakoterapeutických skupin včetně jejich vájemných vztahů. Informace jsou zaměřeny na znalost názvů farmak a jejich příslušnost k farmakoterapeutické skupině.

1 Názvy farmak, databázové systémy, ATCC klasifikace.

2. Lékové formy, zkratky lékových forem, příbalový leták, další dostupné informace.

Významní a aktuální či modeloví zástupci konkrétních farmak, jejich indikace, kontraindikace, mechanismus působení ze skupin:

(každoročně aktualizováno vzhledem k aktuální situaci na trhu léčivých přípravků)

3. Léčiva zažívacího traktu (ATCC A01 - A16)

4. Léčiva kardiovaskulárního systému, léčiva k ovlivnění parametrů krve

    (ATCC C01 - C10,  B01 - 03)

5. Dermatologika (ATCC D01 - D11)

6. Léčiva urogenitálního traktu a pohlavní hormony (ATCC G01-G04), systémová

    hormonální léčiva (ATCC kat. H - informace).

7. Antiinfektiva pro systémovou aplikaci(ATCC J01 - J07), Antiparazitika

    (ATCC P01 - P03).

8. Cytostatika a imunomodulancia(ATCC L02 - L04)

9. Léčiva muskuloskeletárního systému (ATCC M01 - M05)

10. Léčiva nervového systému (ATCC N01 - N06)

11. Léčiva respiračního systému (ATCC R01 - R06)

12. Léčiva smyslových orgánů (ATCC S01 - S02)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK