PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jaderná chemie - MC270P58
Anglický název: Nuclear chemistry
Český název: Jaderná chemie
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC270P93
Vysvětlení: nahrazeno MC280P93
Garant: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Vyučující: Ing. Kateřina Ondrák Fialová
Dr. Lukáš Rýček, M.Sc.
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Ing. Petra Suchánková, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MC270C58
Je neslučitelnost pro: MC270P93
Anotace -
Poslední úprava: SMRCEK (27.09.2002)
Předmět Jaderná chemie dává posluchačům základní přehled jak v oblasti teoretické jaderné chemie, tak i v její aplikované oblasti jako je detekce jaderného záření, použití radionuklidů ve výzkumu, problematika jaderných elektráren či radioekologie. V průběhu kurzu dostávají posluchači řadu informací, které jim umožní kvalifikovaně hodnotit rizika spojená jak s přirozeným výskytem, tak i využitím radionuklidů.
Literatura
Poslední úprava: SMRCEK (19.12.2002)

L. Lešetický: Struktura látek. Atomové jádro. Universita Karlova, Praha, 1992.

O. Navrátil a kol. : Jaderná chemie, Academia Praha, 1985.

V. Majer a kol.: Základy jaderné chemie. SNTL Praha 1981.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (05.10.2021)

Zkouška se skládá ze dvou částí písemné a ústní. Písemná část sestává z tří teoretických otázek a výpočetního příkladu a je hodnocena bodovým hodnocením 3x25 bodů za teorii a 25 bodů za početní příklad. Celkový maximální počet bodů je 100, k postupu do dalšího (ústního) kola je zapotřebí minimálně 60 bodů. Výsledek 0 bodů z některé části písemné zkoušky anuluje body ostatní.
Orientační hodnocení po písemné části:
92-100 bodů výborně
80 - 91 bodů velmi dobře
60 - 79 bodů dobře
Ústní část sleduje celkovou orientaci v oboru jaderná chemie, součástí je i rozbor první písemné části, případné upřesnění odpovědí v ní obsažených.

Ke zkoušce je nutné přinést vlastní kalkulačku, možno použít vlastní periodickou tabulku

Studijní materiály (prezentace) budou ke stažení ze SISu.

Sylabus
Poslední úprava: SMRCEK (19.12.2002)

1. Struktura atomového jádra. Silová působení. Vlastnosti mikročástic. Systematika subnukleárních částic. Atomové jádro.

2. Samovolné jaderné přeměny. Radioaktivita. Elektromagnetické přechody. Isobarické přeměny. Přeměna alfa. Spontánní štěpení. Zvláštní přeměny.

3. Jaderné reakce. Obecné zákonitosti. Reakce neutronů. Reakce nabitých částic. Reakce fotonů. Štěpné rekce. Jaderná fúze. Zdroje jaderných střel.

4. Jaderné záření. Interakce záření s látkou. Měření jaderného záření. Biologické účinky záření..

5. Vlastnosti nuklidů. Systematika nuklidů. Izotopie prvků.

6. Jaderná energie. Jaderné reaktory. Jaderné zbraně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK