PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Radionuklidy v biologických vědách - MC270P48
Anglický název: Radionuclides in Biological Sciences
Český název: Radionuklidy v biologických vědách
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (09.05.2012)
Přednáška obsahuje základní informace o využití radionuklidů při studiu distribuce, metabolismu a kinetiky xenobiotik v živých organismech. Infotmace metodologického charakteru jsou doplněny poznatky týkajících se vlastností a stability používaných radioaktivně značených sloučenin a způsobů detekce značených sloučenin v biologických systémech.
Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (08.09.2014)

Hendee W.R.: Radioactive Isotopes in Biological Research, John Wiley 1973
Smrček S.: Habilitační práce, ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.

 

 

K předmětu nejsou elektronické materiály.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (24.09.2020)

Zkouška z předmětu zahrnuje fakta uváděná na přednáškách, součástí je teoretický rávrh radiobiologického experimentu dle zadaného problému. Zkouška je ústní po předchozí písemné přípravě.

Pokyny pro distanční výuku:

Přednášky začnou druhý týden semestru, tedy od 5. října 2020, první týden si ponecháme na vzájemnou komunikaci a dohodu (informační mail bude zaslán přs SIS)

Přednášky budou online v prostředí Google Meet nebo Adobe Connect, podle toho jak se dohodneme v čase daném rozvrhem PřF UK. Pro příslušnou přednášku dostanete odkaz k připoení se do skupiny.

Studijní materiály (prezentace) budou ke stažení ze SISu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (09.05.2012)

1. Možnosti využití radionuklidů v biologických, biochemických a biomedicínských vědách.

2. Stopovací metody, studium distribuce a metabolismu.

3. Značené sloučeniny, stabilita, uchovávání, způsoby manipulace.

4. Způsoby detekce ionizujícího záření v kombinaci s chromatografickými technikami (TLC, HPLC, GLC).

5. Kapalinová scintilace při měření biologických vzorků. Zdroje chyb při měření radioaktivity.

6. Autoradiografie, zobrazovací desky na principu fotostimulované luminiscence.

7. Syntéza a biosyntéza biologicky aktivních sloučenin značených měkkými beta zářiči 14C a 3H a jejich aplikace při

testování nových léčiv a pesticidů.

8. RIA, DNA postlabeling.

9. Studium receptorových interakcí, farmakokinetiky.

10 Bezpečnost práce při užití otevřených zářičů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK