Chemie radioaktivních prvků - MC270P46
Anglický název: Chemistry of Radioactive Elements
Český název: Chemie radioaktivních prvků
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Jan John, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Ing. Jan John, CSc. (07.05.2012)
V přednášce jsou podrobně diskutovány chemické vlastnosti všech známých radioaktivních prvků ze skupiny cis-uranových prvků, aktinoidů i transaktinoidů.
Literatura -
Poslední úprava: prof. Ing. Jan John, CSc. (07.05.2012)

Povinná literatura:

1. G. Choppin, J.-O. Liljenzin, J. Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 3rd Edition, Butterworth - Heinemann, 2002, http://jol.liljenzin.se/BOOK.HTM

2. V. Majer a kol.: Základy jaderné chemie, SNTL/ALFA, Praha, 1981

Doporučená literatura:

1. A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1305-1

2. M. Schädel: The Chemistry of Superheavy Elements, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1250-0

3. I. Zvára: The Inorganic Radiochemistry of Heavy Elements, Springer Science 2008, ISBN: 978-1-4020-6601-6

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Ing. Jan John, CSc. (07.05.2012)

Ústní zkouška v rozsahu přednesené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Ing. Jan John, CSc. (07.05.2012)

1.Definice, třídění. Technecium

2.Promethium, astat, francium.

3.Polonium, radon.

4.Radium, aktinidová teorie.

5.Aktinium, thorium.

6.Protaktinium.

7.Uran.

8.Neptunium, plutonium, americium.

9.Curium, berkelium, kalifornium.

10.Příprava transuranových prvků, einsteinium, fermium.

11.Mendelevium, nobelium, lawrencium.

12.Umístění transaktinidových prvků v periodické soustavě. Rutherfordium, dubnium, seaborgium.

13.Bohrium, hassium, meitnerium, prvky se Z=110-118.