PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organická syntéza II - MC270P13B
Anglický název: Organic Synthesis II
Český název: Organická syntéza II
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Další informace: http://orgchem.cz/vesely/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (16.06.2014)
Cycloadiční reakce, sigmatropní přesmyky, kysele-iniciované a bazicky-iniciované přesmyky, reakce organokovových sloučenin (Grignardova činidla, organokupráty, RLi, organozinečnatá činidla, aj.), Pd C-C a C-N kapling reakce, chránící skupiny, jmenné reakce. Retrosyntéza.

Přednáška je pro ERASMUS studenty též dostupná v angličtině.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (01.10.2014)

L. Lešetický: Synthetické metody v organické chemii. SPN Praha 1974.
L.Lešetický, M. Dzurrila, P. Elečko, M. Potáček, P. Zahradník: Organická syntéza, SPN Praha, 1983.
V. Dědek, L. Lešetický, F. Liška, J. Svoboda: Organická syntéza. Transformace funkčních skupin. Karolinum, Praha 1995.
F. Liška: Organická syntéza. Retrosyntetický přístup. Nakl. VŠCHT Praha 1996.
M.B. Smith: Organic Synthesis. McGraw-Hill, Inc., New York, 1994.
F. A. Carey, R. J. Sundberg: Advanced Organic Chemistry: Part B: Reaction and Synthesis, Springer, Charlottesville, Virginia, 2007.
P. Warren, P. Waytt: Organic Synthesis: The Disconnection Approach, Wiley, Chichester, United Kingdom, 2008.

 

Elektronicke materialy k prednasce jsou na adrese http://orgchem.cz/vesely/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (21.09.2011)

Pozadavky k udelení zkoušky:

  • minimálně 60% úspěšnost ve zkouškovém testu (maximálně 3 pokusy)
  • ústní zkouška a oveření znalostí
Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (08.02.2022)

Sylabus Organická syntéza II

1. Cykloadiční reakce – Diels-Alderova reakce: regioselektivita a stereoselektivita

2. Cykloadiční reakce – Dipolární cykloadice: ozonolýza, cykloadice azidů, diazosloučenin, azomethinylidů, [2+2]-cykloadice

3. Organolithné, organohořečnaté a organozinečnaté sloučeniny – příprava a reaktivita

4. Organokupráty a organocíničité sloučeniny – příprava a využití

5. Sigmatropní přesmyky

6. Kysele a baziky katalyzované přesmyky

7. Jmenné reakce

8. Couplingové reakce

9. Chránící skupiny – chránění alkoholů, aminů, aj.

10. Retrosyntetická analýza – synthony, syntetické ekvivalenty, C-X rozpojení

11. Retrosyntéza – C-C rozpojení, vícenásobná rozpojení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK