PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemie alkaloidů - MC270P100
Anglický název: Chemistry of Alkaloids
Český název: Chemie alkaloidů
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Josef Hájíček, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Josef Hájíček, CSc. (01.06.2018)
Kurz je zaměřen na seznámení s chemií dusíkatých metabolitů:
- členění alkaloidů je na základě biogeneze
- každá skupina zahrnuje přehled isolovaných látek, jejich strukturu, chemické transformace, biosyntézu, účinky, ...
- důraz je kladen na syntézu, ato zvláště totální syntézu
- s přihlédnutím k biogenezi jsou přednostně diskutovány biomimetické postupy

Přednášky mohou být v anglickém jazyce v závislosti na přihlášených zájemcích/zájemkyních
Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Josef Hájíček, CSc. (29.10.2019)

Neexistuje žádná recentní učebnice chemie alkaloidů. Z existujících děl stojí za zmínku:

Manfred Hesse Alkaloids. Nature's Curse or Blessing? Wiley-VCH, Weinheim, 2002 (pěkná kniha, zaměřená zvláště na vývoj chemie alkaloidů)

Geoffrey A. Cordell Introduction to alkaloids–a biogenetic approach. By. WileyInterscience, New York, 1981 (těžko dostupná kniha z r. 1981, přesto doporučitelná)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (17.10.2020)

Požadavky k ústní zkoušce:

- základní biosyntetické transformace

- Mannichova reakce a příbuzné procesy

- obecné syntetické postupy

- biomimetické postupy

- strukturní prvky přinášené do molekul individuálními aminokyselinami, polyacetáty, a dalšími zdroji podle sylabu

- příklady alkaloidů, jejich syntéza 

 

Informace o způsobu výuky v případě zavedení distančního studia.

a) Přednášky budou probíhat přes internet (zřejmě přes Google Meet nebo přes jiné medium). 

b) Adresa konání přednášky bude zaslána přes SIS s dostatečným předstihem před zahájením.

c) Ke komunikaci se mají (musí) používat pouze adresy s příponou: @natur.cuni.cz. V případě používaní jiných adres nelze zaručit správnou kvalitu spojení a přístup.

 

Upozornění: Tyto informace se mohou měnit na základě bezprostředních změn v závislosti na změně vnitřních doporučení a předpisů odrážejících epidemiologickoou situaci.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Josef Hájíček, CSc. (27.08.2019)

1) Úvod do chemie alkaloidů (historie, isolace, struktura, zdroje, biosyntéza, syntéza)

2) Alkaloidy odvozené od ornithinu

3) Alkaloidy odvozené od lysinu

4) Alkaloidy odvozené od nikotinové kyseliny

5) Alkaloidy odvozené od antranilové kyseliny

6) Alkaloidy odvozené od fenylalaninu

7) Alkaloidy odvozené od tryptofanu

8) Alkaloidy odvozené od polyketidů

9) Alkaloidy odvozené od histidinu

10) Alkaloidy odvozené od oligoaminů

11) Alkaloidy odvozené od terpenoidů

12) Alkaloidy odvozené od steroidů

13) Další alkaloidy (z mořských organismů, z tropických žab)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Ing. Josef Hájíček, CSc. (29.10.2019)

Kurz vyžaduje znalost organické chemie minimálně v rozsahu bakalářského studia (zpravidla Organická chemie I a II (MC270P01 a MC270P02N). Užitečné je absolvovat nejdříve i předmět Organická syntéza.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK