PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé metody NMR - MC270P08A
Anglický název: Advanced NMR methods
Český název: Pokročilé metody NMR
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavel Srb, Ph.D.
doc. Ing. Václav Veverka, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout PokrocileNMR_Syllabus2015.pdf Mgr. Pavel Srb, Ph.D.
Anotace
Navazující kurz NMR spektroskopie, kde se budou rozvíjet znalosti v popisu experimentálních technik a jejich využití.
Hlavním cílem je naučit posluchače pracovat s vícerozměrnými spektry (2D až 4D) a informacemi v nich obsažených. Tyto
znalosti budou aplikovány na studium biomolekul, a to jak jejich struktury, tak interakcí mezi nimi či s malými ligandy. Budou
rovněž podány informace o pokročilých metodách bio-NMR včetně NMR pevné fáze.
Poslední úprava: KFNTZT/MFF.CUNI.CZ (24.07.2009)
Literatura

Cavanagh, J.; Fairbrother, W.J,; Palmer, A.G.III; Rance, M.; Skelton, N.J.: Protein NMR spectroscopy: Principles and practice, Elsevier, 2007

Poslední úprava: KFNTZT/MFF.CUNI.CZ (21.09.2011)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška = prezentace a obhajoba řešení zkouškového domácího úkolu před vyučujícím. Úkol je zadáván min. 14 dní před zkouškou a testuje porozumění pulsním sekvencím a strategiím řešení prostorové struktury proteinů.

Poslední úprava: KFNTZT/MFF.CUNI.CZ (09.05.2012)
Sylabus

1.) Moderní popis NMR, souhrn NMR interakcí.

2.) Přenos polarizace, nepřímá detekce, selektivní a tvarované pulsy, fázové cykly.

3.) Vícerozměrná spektroskopie. Homonukleární a heteronukleární korelace.

4.) NMR biomolekul. Izotopové obohacení. Techniky pro přiřazení signálů a struktury proteinů.

5.) Měření dynamických procesů biomolekul (změny chem. posuvu, relaxace a relaxační disperze; segmentální pohyblivost, vazba ligandu, mezimolekulární interakce)

6.) Moderní trendy v NMR biomolekul (TROSY, RDC, přenos saturace,...)

7.) Pokročilé techniky NMR pevné fáze a aplikace na biomolekuly.

Poslední úprava: KFNTZT/MFF.CUNI.CZ (24.07.2009)
Vstupní požadavky

Vstupním požadavkem je absolvování některého ze základních kurzů NMR, předpokládá se však znalost na úrovni kurzu MC260P107 Techniky NMR spektroskopie

Poslední úprava: KFNTZT/MFF.CUNI.CZ (12.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK