PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Quo Vadis chemie - MC270C66
Anglický název: QuoVadis chemistry
Český název: Quo Vadis chemie
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 2/0, --- [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (14.06.2014)
Cyklus zvaných přednášek Quo Vadis Chemie.
Přednášky jsou v většinou v angličtině.

The presentations are usually in English, therefore they can be easily attended by ERASMUS students.
Literatura
Poslední úprava: prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. (13.05.2012)

Doporučená literatura jsou původní články jednotlivých zvaných přednášejících.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. (05.05.2012)

Přednášky jsou povinné pro studenty doktorského studia.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (13.05.2012)

Cyklus zvaných přednášek zahraničních vědeckých pracovníků. Sylabus cyklu se řídí pozvanými řečníky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK