PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z jaderné chemie - MC270C58
Anglický název: Nuclear Chemistry- Seminar
Český název: Cvičení z jaderné chemie
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Vyučující: Ing. Kateřina Ondrák Fialová
Ing. Petra Suchánková, Ph.D.
Korekvizity : MC270P58
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (26.03.2018)
Cvičení doplňuje základní přednášku z jaderné chemie ve smyslu řešení jaderně chemických výpočtů týkajících se především kinetiky a energetiky jaderných reakcí. Součástí cvičení je rovněž detailnější náhled do speciálních kapitol jaderné chemie, jako jsou např. elementární částice, radionuklidové generátory či jaderné reaktory.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (26.03.2018)

Mizera J., Gosman., Lebeda.: Výpočty pro jaderné chemiky, jaderná chemie, elektrochemie, Praha, ČVUT 2001.
Majer V. a kol. : Základy jaderné chemie, SNTL/ALFA, Praha 1981.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (05.10.2021)

Docházka 60 % a výsledek zápočtového testu vyšší než 60 % z maximálního bodového zisku.

Cvičení je zajišťováno pedagogy z fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, probíhají 2 h jednou za 14 dní.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (26.03.2018)

1) Úvod do fyziky elementárních částic
2) Jaderné reakce
3) Kinetika jaderných reakcí - výpočty
4) Energetika jaderných reakcí - výpočty
5) Radiochemické rovnováhy – výpočty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK