PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z organické chemie - MC270C28
Anglický název: Organic Chemistry Seminar
Český název: Seminář z organické chemie
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
RNDr. David Nečas, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: SMRCEK (15.01.2003)
Náplní semináře jsou diskuse o současných trendech v organické chemii za aktivní účasti studentů a akademických pracovníků chemických kateder. Studenti přednáší na dané téma ze současné literatury eventuelně připraví presentaci formou posteru. Součástí semináře jsou i diskuse o postupu řešení diplomových témat a jiných výzkumných programů, katedry. Seminář je otevřen pro fakultní i mimofakultní zájemce.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. (24.10.2019)

Původní články ze současné organické literatury

Speciální elektronické materiály nejsou k dispozici.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (17.10.2020)

Požadavky pro udělení zápočtu.

1. Účast na seminářích. (Adresy pro online webináře v prostředí Google Meet budou posílány studentům emailem.)

2. Domácí úkol ke každému semináři musí být odevzdán 2 dny před začátkem dalšího semináře, tj. do pátku. (Pokud nebudou odevzdávány včas v zadaném počtu nebude zápočet udělen.)

3. Vypracování seminární práce. Musí být odevzdána před koncem semestru, pokud nebude stanoveno jinak.

4. Referát o diplomové práci. Rozvrh referátů bude oznámen na prvním semináři.

 

Informace o způsobu výuky v případě zavedení distančního studia.

 a) Přednášky budou probíhat přes internet (zřejmě přes Google Meet). 

 b) Adresa konání přednášky bude zaslána přes SIS s dostatečným předstihem před zahájením, pokud nebude uvedeno jinak.

 c) Ke komunikaci se mají (musí) používat pouze adresy s příponou: @natur.cuni.cz. V případě používaní jiných adres nelze zaručit správnou kvalitu spojení a přístup.

 

Upozornění: Tyto informace se mohou měnit na základě bezprostředních změn v závislosti na změně vnitřních doporučení a předpisů odrážejících epidemiologickoou situaci.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (14.11.2011)

Upozornění: pokud nebude uvedeno jinak, tak seminář začíná hned v prvním týdnu semestru. Pokud se seminář nebude konat v plánovaném termínu bude náhradní termín určen vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK