PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář B - MC260S46B
Anglický název: Seminar B
Český název: Seminář B
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Vyučující: prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.
Ing. Jan Přech, Ph.D.
Anotace -
Jedná se o otevřenou formu výuky formou veřejně přístupného semináře katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Na semináři pravidelně referují studenti magisterského a postgraduálního studia o průběhu a výsledcích svých diplomových, resp. disertačních prací, pracovníci katedry o svém výzkumu a přední čeští i zahraniční odborníci o nejnovějším vývoji v chemii. Všechny prezentace na semináři (jak studentů, tak hostů) jsou v angličtině.
Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (24.11.2017)
Literatura -

není nutná

Poslední úprava: ZUSKOVA (30.01.2003)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je udělen studentům magisterského studia na základě jejich aktivní účasti na semináři: Docházka + položení alespoň tří dotazů v diskusi + krátká prezentace (10 min., anglicky), při níž referují o stavu řešení svých diplomových prací.

Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (06.06.2019)
Sylabus -

Program seminářů v aktuálním semestru lze najít na https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/seminare.

Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (06.06.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK