PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody fyzikální a makromolekulární chemie I - MC260S27Z
Anglický název: Experimental methods physical and macromolecular chemistry I
Český název: Experimentální metody fyzikální a makromolekulární chemie I
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MC260P128, MC260P127
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti absolvují praktická cvičení (spojená s přednáškou), v nichž získají základní informace o některých fyzikálněchemických metodách. Předmět je určen výlučně pro studenty magisterských studijních oborů Fyzikální chemie, Biofyzikální chemie a Makromolekulární chemie. V akad. roce 2020/2021 probíhá pro studenty s opakovaným zápisem, kteří praktická cvičení již absolvovali, distančně formou individuálních konzultací.

Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (09.10.2020)
Literatura -

Návody k úlohách jsou k dispozici na http://lynette.natur.cuni.cz/stepanek/vyuka/

Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (06.06.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Studenti získají zápočet po předložení protokolů s daty získanými na cvičeních a diskusí výsledků.

Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (06.06.2019)
Sylabus -

časově rozlišená fluorescenční spektroskopie

laserová kinetická spektroskopie

rastrovací elektronová mikroskopie

mikroskopie atomárních sil

kvadrupólová hmotnostní spektroskopie

spektroskopie elektronové paramagnetické rezonance

rentgenová fotoelektronová spektroskopie

fluorescenční korelační spektroskopie

měření povrchového napětí metodou visící kapky.

Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (06.06.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK