PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé metody molekulové dynamiky - MC260P91
Anglický název: Advanced methods of molecular dynamics
Český název: Pokročilé metody molekulové dynamiky
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc.
Vyučující: prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc.
Anotace -
Předmět je vhodný zejména pro magisterské studenty a doktorandy na MFF UK a PřF UK. V rámci pokročilých metod molekulové dynamiky se v přednášce soustředím zejména na metody kvantové molekulové dynamiky.Pro Erasmus možná výuka v angličtině.
Poslední úprava: Jungwirth Pavel, prof. Mgr., CSc., DSc. (23.10.2020)
Literatura

R. B. Gerber, R. Kosloff a M. Berman, Comp. Phys. Rep. 5 (1986) 59.

C. Leforestier a kol., J. Comp. Phys. 94 (1991) 59.

R. B. Gerber a M. A. Ratner, Adv. Chem. Phys. 70 (1988) 97.

P. Jungwirth a R. B. Gerber, J. Chem. Phys. 102 (1995) 6046.

Poslední úprava: XJUNGWIR (22.06.2007)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní v rozsahu probírané látky (viz sylabus).

V době koronavirové uzávěry probíhá studium formou individuálních konzultací na UOCHB spolu s domácími úkoly (četbou).

Poslední úprava: Jungwirth Pavel, prof. Mgr., CSc., DSc. (19.10.2020)
Sylabus -

1. Úvod do kvantové molekulové dynamiky. Vlnový balík pro popis pohybu jader. Adiabatická separace pohybu jader a elektronů. Počáteční kvantový stav systému.

2. Numericky přesná integrace časové Schrodingerovy rovnice - metoda diferencí 2. řádu, metoda Čebyševových polynomů, použití rychlé Fourierovy transformace.

3. Aproximativní metody pro mnohačásticové systémy - přiblížení časově závislého selfkonzistentního pole, metody konfigurační interakce, semiklasické metody Gaussianů a klasických separabilních potenciálů.

4. Neadiabatická dynamika a výpočty neadiabatické vazby.

Poslední úprava: XJUNGWIR (22.06.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK