PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování v prostředí Matlab - MC260P89
Anglický název: Matlab Programming
Český název: Programování v prostředí Matlab
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Ota Bludský, CSc.
Vyučující: RNDr. Ota Bludský, CSc.
Anotace -
Cílem kurzu je zvládnutí základních programovacích technik potřebných k efektivní práci v prostředí MATLAB.
Poslední úprava: Bludský Ota, RNDr., CSc. (10.06.2019)
Literatura - angličtina

Matlab Documentation

http://www.mathworks.com/help/matlab/index.html

Poslední úprava: Bludský Ota, RNDr., CSc. (10.06.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška probíhá ve formě prezentace vlastního projektu v programovém prostředí MATLAB. Zkoušku může skládat student, který získal minimálně 50% bodů ze cvičení a předloží dokumentaci k závěrečnému projektu.

Poslední úprava: Bludský Ota, RNDr., CSc. (10.06.2019)
Sylabus -

* Práce v prostředí MATLAB

Manipulace s vektory a maticemi, relační a logické operátory, datové struktury, analýza a vizualizace dat, programování, tvorba grafických uživatelských rozhraní.

Vývoj aplikací: App Designer.

Práce s toolboxy: Global Optimization, Machine Learning, Neural Networks and Deep Learning v prostředí Matlab.

* Příklady využití programového prostředí MATLAB

- bioinformatika - UNIPROT databáze
- spektroskopie - harmonický oscilátor, výpočty molekulových spekter
- statistická mechanika - Isingův model (Monte Carlo metody)
- kvantová chemie - Hueckelova metoda
- chemická struktura - symetrie molekul
- molekulová dynamika - integrace pohybových rovnic
- chemická kinetika - oscilační reakce
- optimalizační metody v chemii - matematické programování
- zpracování textu - práce s regulárními výrazy
- vizualizace - tvorba GUI (molecular viewer)

Poslední úprava: Bludský Ota, RNDr., CSc. (10.06.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK