PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fluorescenční spektroskopie v biologickém výzkumu - MC260P85
Anglický název: Fluoroscence spectroscopy in biological research
Český název: Fluorescenční spektroskopie v biologickém výzkumu
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Hof, Ph.D., DSc.
Vyučující: prof. Martin Hof, Ph.D., DSc.
Anotace -
Kurs objasní základní principy fluorescence a poukáže na její uplatnění zejména v biologickém výzkumu. Kurz bude probíhat v rozsahu 2 hodin týdně. Vyučující upřednostňuje výuku v anglickém jazyce, nicméně kurz může být i v češtině, pokud studenti budou preferovat tuto možnost.
Poslední úprava: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (04.05.2012)
Literatura -

Hof Martin, Hutterer R., Fidler V: Fluorescence Spectroscopy in Biology. pp. 290, Springer Verlag, Heidelberg, 2004 (ISBN 3-540-22338-x).

Lakowicz, Joseph R.: Principles of Fluorescence Spectroscopy. pp1255, Springer Verlag, Heidelberg,2006 (ISBN 978-0-387-31278-1)

Všechny přednášky jsou dostupné v elektronické formě na http://www.jh-inst.cas.cz/~fluorescence/lectures.html

Poslední úprava: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (04.05.2012)
Požadavky ke zkoušce -

Zkoušení bude probíhat individuálním pohovorem s vyučujícím.

Poslední úprava: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (04.05.2012)
Sylabus -

1. Fluorescenční spektroskopie a mikroskopie v biologii a medicíně

2. Absorpční, excitační a emisní spectra, kvantový výtěžek

3. Doba života fluorescence

4. Zhášení fluorescence

5. Polarizace fluorescence

6. Vliv mikrookolí na spectra fluoroforu

7. Försterův přenos energie, fluorescence excimeru, autofluorescenční proteiny

8. Fluorescenční mikroskopie I, Základní koncepty optické mikroskopie

9. Fluorescenční mikroskopie II, Pokročilé techniky

10.Fluorescenční mikroskopie III, fluorescenční korelační spektroskopie (FCS)

11.Fotodynamická terapie

Všechny přednášky jsou dostupné v elektronické formě na http://www.jh-inst.cas.cz/~fluorescence/lectures.html

Poslední úprava: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (04.05.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK