PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Electronic Structure of Complex Molecular Systems and Biomolecules - MC260P82
Anglický název: Electronic Structure of Complex Molecular Systems and Biomolecules
Český název: Elektronová struktura komplexních molekulových systémů a biomolekul
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Christopher James Heard, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D.
Christopher James Heard, Ph.D.
Neslučitelnost : MC260P59
Je neslučitelnost pro: MC260P59
Anotace -
Přednáška seznamuje studenty se základními pojmy, modely a metod molekulového modelování (s hlavním důrazem na kvantovou chemii) na takové úrovni, jež by umožňovala studentům aplikovat tyto metody při řešení konkrétních problémů. Kromě teorie se studenti učí i pracovat s kvantově chemickým softwarem. Přednáška je určena zejména studentům, kteří se chtějí zabývat molekulovým modelováním.
Poslední úprava: NACHTIG/NATUR.CUNI.CZ (16.12.2009)
Literatura -

A. Szabo, S. Ostlund: Modern Quantum Chemistry. McGraw-Hill, 1989.

Koch W., M. Holthausen: A Chemist's Guide to Densitry Functional Theory, Wiley / VCH 2001.

IN Levine: Quantum Chemsitry, Pearson 2014

Jensen: Computational Chemistry, Wiley, 3rd Edition, 2017.


(pokročilý) RG Parr, W. Yang: Density-Functional Theory of Atoms and Molecules, Oxford University Press, 1989.

(pokročilý) L. Piela: Ideas of Quantum Chemistry, Elsevier, 2013.

Poslední úprava: Heard Christopher James, Ph.D. (24.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Zkoušku může skládat student, který předloží zpracované příklady ze cvičení.
Zkouška se skládá z písemné části a z ústní části v rozsahu probírané látky (viz. sylabus). V případě pokračování omezení Covid-19 bude se bude zkouška skládát ústně online.

Distanční výuka je zajištěna přes aplikaci Zoom, přednášky s prezentací jsou předem nahrané s linkami poskytnutými přes email. Taktéž jsou zajišteny konzultace přes aplikaci Zoom, kde se látka z přednášek diskutuje.

Poslední úprava: Grajciar Lukáš, doc. RNDr., Ph.D. (15.10.2020)
Sylabus -

Adiabatická a Bornova-Oppenheimerova aproximace. Variační metoda. Stacionární poruchová teorie. Hellmannova-Feynmanova věta. Moment hybnosti. Spinové vlastní funkce.

Hartreeho-Fockova metoda. Model nezávislých částic. Slaterova-Condonova pravidla. Hartreeho-Fockovy-Roothaanovy rovnice. Populační analýza. Báze atomových orbitalů.

Korelační energie. Konfigurační interakce. Moellerova-Plessetova poruchová teorie. Spřažené klastry. Multireferenční metody.

Teorie funkcionálu hustoty. Hohenbergovy-Kohnovy teorémy. Kohnovy-Shamovy rovnice. Výměnné a korelační funkcionály.

Pseudopotenciály. Relativistické efekty. Periodické modely.

Stacionární body na hyperplochách potenciální energie.

Semiempirické metody a mezimolekulové potenciály.

Výpočty fyzikálních a chemických vlastností.

Poslední úprava: NACHTIG/NATUR.CUNI.CZ (16.12.2009)
Vstupní požadavky -

Studenti musí mít alespoň základní znalosti práce v operačním systému LINUX.

Poslední úprava: NACHTIG/NATUR.CUNI.CZ (16.12.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK