PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná chemie - MC260P33
Anglický název: General chemistry
Český název: Obecná chemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC260P119
Vysvětlení: dobíhá
Garant: prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.
Vyučující: Mgr. Jan Kožíšek
Ing. Robert Mundil, Ph.D.
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
doc. RNDr. Radek Šachl, Ph.D.
doc. RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D.
Neslučitelnost : MC260P119, MC260P54, MC280P58, MC280P82
Je prerekvizitou pro: MC260P02
Ve slož. prerekvizitě: MC260P01M, MC260P112
Anotace -
Přednáška "Obecná chemie" má poskytnout znalosti nezbytné pro studium dalších chemických disciplín. Některé poznatky jsou pouze navozeny a jejich hlubší výklad bude proveden v přednášce fyzikální chemie. Výklad je však prováděn tak, aby studenti pochopili fyzikálně-chemickou podstatu vykládané látky, význam a použitelnost všech zavedených veličin a popsaných jevů. Přednáška předpokládá znalosti matematiky, fyziky a chemie na úrovni průměrných středních škol.

Přednáška je doplněna cvičením.

Obecná chemie na Moodle: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1357
Poslední úprava: Matějíček Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (30.09.2013)
Literatura

1. Jiří Vacík: Obecná chemie, SPN, Praha 1986.

2. Raymond E.Davis, Kenneth D. Gailey, Kenneth W. Whitten: Principles of Chemistry,
Saunders College Publishing, Philadelphia 1984.

3. Čipera J.: Základy obecné chemie, SPN, Praha 1980

4. Brdička R., Kalousek M., Schütz A.: Úvod do fyzikální chemie, SNTL, Praha; Alfa, Bratislava 1972

5. Vacík J. a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN Praha 1990, 1993,1996

6. VACÍK, Jiří. Obecná chemie. 2. vydání. Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2017, 284 s. ISBN 978-80-7444-050

Poslední úprava: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (15.09.2017)
Požadavky ke zkoušce

Výuka přednášky probíhá distančně prostřednictvím MS Teams a Google Classroom. Výuka cvičení probíhá distančně prostřednictvím Google Meet a Google Classroom. 

 

Podmínkou konání zkoušky je zápočet ze cvičení. Pro získání zápočtu je třeba získat 65% bodů pri každém ze tří průběžných testů. (Dodatečné body lze získat za vyřešení příkladů během cvičení.) Zkouška je písemná a ústní. V písemné části je třeba vyřešit příklady průměrné obtížnosti ze všech tématických okruhů procvičovaných na cvičení a dosáhnout 65% bodů. Při ústní zkoušce si student vylosuje 2 otázky rozsáhlejšího charakteru. Na přípravu má 30 min. Vlastní zkouška trvá v průměru 30 min. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba zodpovědět obě otázky a dokázat porozumění problému(excelentní zodpovězení jedné nevykompenzuje naprostou neznalost druhé otázky).

Ústně zkouší: Prof.RNDr. Karel Procházka, DrSc. a RNDr. Pavel Matějíček, PhD.

Poslední úprava: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (09.10.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK