PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Molekulová symetrie - MC260P08
Anglický název: Molecular Symmetry
Český název: Molekulová symetrie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc.
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
Anotace -
První část kurzu je věnována nutnému matematickému základu molekulové symetrie, lineární algebře a teorii grup. Druhá část se zabývá aplikacemi teorie grup v elektronové struktuře, vibračních spektrech a chemických reakcích.
Poslední úprava: Uhlík Filip, doc. RNDr., Ph.D. (14.02.2023)
Literatura -

F. A. Cotton: Chemical Applications of Group Theory. Wiley, 1990.

M. Tinkham: Group Theory and Quantum Mechanics. McGraw-Hill, 1964.

S. F. A. Kettle: Symmetry and Structure. Wiley, 1995.

J. Fišer: Úvod do molekulové symetrie. SNTL, 1980.

další materiály lze nalézt na http://11c.cz/S

Poslední úprava: Uhlík Filip, doc. RNDr., Ph.D. (01.03.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška se skládá z části písemné a ústní.
Písemná část obsahuje tři příklady: jeden se týká elektronové struktury molekul (a symetrie),
druhý se vztahuje k vibrační struktuře molekul, třetí je z oblasti chemické reaktivity.
Ústní část se týká základních pojmů předmětu, viz sylabus.

Bude-li to nutné, budou kurz a zkouška distační.

Poslední úprava: Uhlík Filip, doc. RNDr., Ph.D. (15.10.2020)
Sylabus -

Některé jednoduché aplikace molekulové symetrie. Grupy, podgrupy, třídy, permutační grupy, bodové grupy. Maticové reprezentace. Některé důležité věty o ireducibilních reprezentacích. Rozklad reprezentace. Direktní součin reprezentací. Sestup v symetrii. Grupa symetrie hamiltoniánu. Symetricky adaptované vlnové funkce. Maticové elementy a symetrie. Elektronová struktura molekul a symetrie. Teorie grup a molekulové vibrace. Nerigidní molekuly. Symetrie a chemické reakce: Wignerova-Witmerova korelační pravidla, pravidlo nekřížení, Woodwardova-Hoffmannova pravidla, teorie hraničních orbitalů.

Poslední úprava: ZUSKOVA (28.01.2003)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK