PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nové materiály v moderních chemických aplikacích - MC230S09
Anglický název: New Materials Applied to Chemistry
Český název: Nové materiály v moderních chemických aplikacích
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: předmět lze zapsat v zimním i letním semestru
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/kchfo/dian/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Anotace -
Výberový seminár pro studenty magisterského a doktorského studia, kterí se zajímají o fyzikální a chemické aspekty materiálového výzkumu. Důraz je kladen na multidisciplinární prístup k přípravě a charakterizaci materiálů, jejich fyzikální a chemické modifikace materiálu pro využití v oblasti senzoru chemických látek, supramolekulární chemie a medicinální chemie. Součástí semináre je výklad nezbytných partií fyziky pevných látek, chemie a elektrochemie pevné fáze, supramolekulární chemie a molekulárního rozpoznávání, jakož i připomenutí základních postupů při organické syntéze.

Předmět lze zapsat v zimním i letním semestru.
Poslední úprava: Dian Juraj, doc. RNDr., CSc. (10.04.2024)
Literatura

Studijní literaturu pro tento předmět nelze obecně specifikovat.

Poslední úprava: Jindřich Jindřich, doc. RNDr., CSc. (13.05.2012)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet je udělen na základě minimálně 70% účasti na konaných seminářích a na základě odpřednášeného třicetiminutového referátu o své bakalářské, diplomové nebo doktorské práci.

Seminář probíhá v závislosti na epidemiologické situaci buď prezenční nebo distanční formou. V případě tří a více posluchačů probíhá výuka standardní formou, v případě nižšího počtu posluchačů probíhá seminář formou individuální prezentace. Distanční výuka bude probíhat interaktivním způsobem v on-line režimu pomocí programového prostředí dle výběru aktuálního přednášejícího.

Poslední úprava: Dian Juraj, doc. RNDr., CSc. (11.10.2020)
Sylabus -

Výběrový seminář určený pro studenty magisterského a doktorského studia, kteří se zajímají o fyzikální a chemické aspekty materiálového výzkumu. Důraz je kladen na multidisciplinární přístup k přípravě a charakterizaci materiálů, techniky fyzikální a chemické modifikace materiálů za účelem přizpůsobení funkčních vlastností pro jejich využití v oblasti senzorů chemických látek, supramolekulární chemie a molekulární elektroniky. Součástí semináře je výklad nezbytných partií fyziky pevných látek, chemie a elektrochemie pevné fáze, termodynamiky heterogenních soustav, supramolekulární chemie a principů molekulárního rozpoznávání.


Vhodné pro studenty oborů Biofyzika a chemická fyzika, Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, Optika a optoelektronika a Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí na MFF UK a oborů Analytická chemie, Anorganická chemie, Fyzikální chemie, Organická chemie a Biochemie na PřF UK.

Poslední úprava: Dian Juraj, doc. RNDr., CSc. (11.10.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK