PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k volit. praktiku z analyt. chemie pro studenty ost. spec. - MC230S06
Anglický název: Seminar for Advanced Laboratory Course
Český název: Seminář k volit. praktiku z analyt. chemie pro studenty ost. spec.
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti formou připravených referátů seznamují své kolegy s jednotlivými úlohami, které budou řešit v průběhu pokročilého praktika ( Polarografie, konduktometrická titrace, automatická potenciometrická titrace, plynová chromatografie, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, separace na iontoměniči, kapilární zonová elektroforesa. UV/VIS spektrofotometrie, infračervená spektrometrie, atomová absorpční spektrofotometrie, průtoková injekční analýza.
Poslední úprava: OPEKAR (23.04.2002)
Literatura -

1. Beran P., Opekar F., Stulík K.: Instrumentální analytické metody. SPN Praha 1997.

2. Barek J., Rychlovsklý P. Zima J.: Vytištěné návody k pokročilému praktiku.

Poslední úprava: OPEKAR (31.01.2003)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je udělen na základě minimálně 80% účasti na konaných seminářích, odpřednášeného cca 30 minutového referátu s přidělenou tématikou a na základě závěrečného písemného testu s požadavkem minimálně 70% správných odpovědí.

Poslední úprava: Barek Jiří, prof. RNDr., CSc. (14.11.2011)
Sylabus -

1. Polarografie: studium vlivu kyslíku, konstrukce kalibrační přímky,metoda standardního přídavku, logaritmická analýza polarografické křivky, charakterizace studovaných analytů.

2. Konduktometrie: konduktometrická titrace různě silných kyselin, statistické zhodnocení výsledků, diskuse tvaru titračních křivek.

3. Automatická potenciometrická titrace: optimalizace podmínek pro odměrné stanovení dvojmocného manganu manganistanem v přítomnosti difosforečnanu.

4.UV/VIS Spektrofotometrie: určení disociační konstanty barevného indikátoru.

5. Plamenová fotometrie: optimalizace podmínek pro stanovení sodíku a vápníku.

6. Atomová absorpční spektrofotometrie: stanovení zinku ve vodovodní vodě.

7.Průtoková injekční analýza: vliv jednotlivých parametrů na disperzi vzorku.

8. Plynová chromatografie: kvalitativní a kvantitativní analýza směsi uhlovodíků.

9. Kapalinová chromatografie: analýza směsi azobarviv.

10. Separace na měničích iontů: určení průnikové křivky silného katexu.

11. Kapilární elektroforéza: kvalitativní a kvantitativní analýza směsi aromatických nitrosloučenin.

12.IČ spektrometrie: strukturní analýza a analýza vícesložkových směsí.

Poslední úprava: OPEKAR (23.04.2002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK