PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek - MC230P69
Anglický název: Function and chemistry of bioactive natural compounds
Český název: Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavlína Kyjaková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavlína Kyjaková, Ph.D.
Anotace -
Předmět poskytuje obecné informace o chemické ekologii a o přírodních látkách produkovaných živočichy i rostlinami a majících ekologickou funkci a/nebo fysiologický účinek. Předmět přináší znalosti o chemických komunikačních látkách živočichů (semiochemikáliích) a o rostlinných sekundárních metabolitech včetně látek produkovaných mikroorganismy. Důraz je kladen na vysvětlení ekologických souvislostí a vztahů mezi organismy. Studenti získají přehled o metodách výzkumu v chemické ekologii, a to jak chemických (získávání vzorků, analytické metody, identifikace a určování struktury přírodních látek), tak i biologických (biologické testy, elektrofyziologické testy, prokazování biologické aktivity přírodních látek). Dále přinese předmět i základní informace o tom, jakými cestami se přírodní látky biosyntetizují v živých organismech.
Poslední úprava: Kyjaková Pavlína, Mgr., Ph.D. (08.10.2020)
Literatura -

Základní literatura:

Introduction to Ecological Biochemistry. J. B. Harborne, 4th Edition, Academic Press, London 1994.

Procházka S., Šebánek J.. Regulátory rostlinného růstu. Academia, Praha 1997.

Karban R., Baldwin I. T.: Induced Responses to Herbivory. University of Chicago Press, Chicago 1997.

 

Ostatní doporučená literatura:

Methods in Chemical Ecology. Vol. 1. Chemical Methods. J. Millar & K. F. Haynes, Kluwer Academic Publishers, London 1998, second printing 2000.

Methods in Chemical Ecology. Vol. 2. Bioassay Methods. J. Millar & K. F. Haynes, Kluwer Academic Publishers, London 1998, second printing 2000.

Biosynthesis in Insects. E. D. Morgan, RSC, Cambridge, 2004.

Chemical Aspects of Biosynthesis. J. Mann, Oxford University Press, 1994, reprinted 2006.

Stone T., Darlington G.: Léky, drogy, jedy. Academia, Praha 2000.

Mann J.: Jedy, drogy, léky. Academia, Praha 1996.

Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (22.09.2014)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je kombinovaná, písemný test (7 otázek, každá se skládá z 3-5 podotázek) je následován ústní zkouškou zaměřenou na případné nesprávně zodpovězené či nezodpovězené otázky. Požadavky k písemnému testu a k ústní zkoušce jsou dány rozsahem přednášky. Vzorový test je studentům poskytnut při zakončení přednášek. Pro úspěšné absolvování písemného testu a ústní zkoušky je požadována minimálně 50% úspěšnost.

Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (22.09.2014)
Sylabus -

Lekce 1: chemická ekologie - vymezení pojmu; semiochemikálie - feromony, kairomony, obranné látky; klasifikace, příklady typů struktur, uplatnění feromonů v praxi

Lekce 2: metody přípravy vzorků (isolace) v chemické ekologii; metody identifikace a určení struktury látek; metody testování biologické aktivity přírodních látek

Lekce 3: příklady feromonů společenského hmyzu, organizace kolonie; feromony druhu Homo sapiens; příklady syntéz feromonů

Lekce 4: přírodní barviva (1. část) - karotenoidy, chinony, flavonoidyody testování biologické aktivity přírodních látek

Lekce 5: přírodní barviva (2. část) - pyrrolová barviva, pteriny, melaniny; chemie opylování, barvy květů a květní vůně, obsahové látky nektaru a pylu; signály hostitelských rostlin; potravní atraktanty (fagostimulanty) a deterenty hmyzu, ovipoziční stimulanty

Lekce 6: potravní preference obratlovců a člověka; chemická podstata chutí (sladkost, pálivost, hořkost); rostlinné toxiny (nedusíkaté) - funkce, klasifikace podle struktur, příklady

Lekce 7: alkaloidy - rozdělení podle typů struktur, výskyt a biologické účinky

Lekce 8: indukovaná obrana rostlin - "SOS" signály; allelopathie, rostlinné a syntetické herbicidy; fytoalexiny a pathotoxiny; rostlinné a syntetické fungicidy

Lekce 9: rostlinné látky jako model pro syntetické insekticidy, repelenty a chemosterilanty; regulátory růstu, vývoje a rozmnožování hmyzu, hmyzí hormony; juvenoidy, juvenogeny, antijuvenoidy, ekdysteroidy; regulátory rostlinného růstu

Lekce 10-11: antibiotika - rozdělení podle mechanismu působení, podle struktury, podle spektra účinnosti a způsobu aplikace

Poslední úprava: Valterová Irena, prof. RNDr., CSc. (22.09.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK