PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z klasických metod analýzy - MC230C14N
Anglický název: Laboratory Course in Classical Methods of Analysis
Český název: Praktikum z klasických metod analýzy
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [TS]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, estonština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Anotace -
Výběrové praktikum z klasických metod analýzy je určeno k prohloubení praktické experimentální zručnosti v gravimetrických a volumetrických technikách. Praktikum je určeno těm studentům, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet a osvojit některé méně běžné techniky klasické analytické chemie. Je vhodné, aby student měl již absolvováno základní praktikum z analytické chemie. Vzhledem k časové náročnosti úloh probíhá praktikum v zimním semestru turnusově vždy na začátku ledna v základním praktiku katedry analytické chemie (lab. 116).

V akademickém roce 2023/2024 bude praktikum probíhat ve dnech 2.–12. ledna 2024 v základním praktiku katedry analytické chemie (lab. 116) v době od 9.00 do 16.00. Praktikum je možné zahájit i o den později, pokud by student měl problémy s dopravou. Z praktika je možné odcházet za účelem konání zkoušek apod. Čas praktika je asi o 1/3 naddimenzovaný, než je nezbytně třeba pro vykonání všech úloh.
Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Literatura -

Návody dostupné na: http://www.natur.cuni.cz/~nesmerak/
Kolthoff, I. M.; Stenger, V. A.: Volumetric Analysis. Volume I.-III. Theoretical Fundamentals. 2nd revised edition. New York, Interscience 1942-1957.
Tomíček, O.: Kvantitativní analysa. 3. rozšíř. a přeprac. vyd. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství 1954.
Harris D.C.: Quantitative Chemical Analysis. 6th Ed. New York, Freeman 2006.

Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (25.09.2020)
Požadavky ke zkoušce -

K úspěšnému ukončení praktika je třeba provést všechny předepsané úlohy a odevzdat příslušné protokoly. Jednotlivé protokoly jsou známkovány, známka z praktika je průměrem ze známek z protokolů.

Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (27.09.2013)
Sylabus -

1. Přezkoušení kalibrace odměrných nádob
2. Stanovení železa ve formě oxidu železitého
3. Nepřímé stanovení vápníku
4. Příprava a standardizace odměrných roztoků kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného
5. Stanovení směsi kyseliny sírové a kyseliny fosforečné
6. Stanovení kyseliny borité
7. Stanovení molární hmotnosti uhličitanu nerozpustného ve vodě
8. Stanovení zinku titrací hexakyanoželeznatanem draselným
9. Stanovení stříbra podle Volharda
10. Stanovení zinku v zinkové masti
11. Bromátometrické stanovení askorbové kyseliny
12. Stanovení redukujících cukrů Schoorlovou metodou
13. Reduktometrické stanovení směsi manganistanu a dichromanu
14. Rozbor mosazi
15. Stanovení chemické spotřeby kyslíku
16. Stanovení molární hmotnosti aminu titrací v nevodém prostředí
17. Stanovení konvenčních čísek (kyselosti, zmýdelnění, jodového)
18. Stanovení ethanolu podle Widmarka

Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (24.09.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK