PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální exkurze ze zoologie - MB170T23
Anglický název: Advanced field course in zoology
Český název: Speciální exkurze ze zoologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [TS]
Počet míst: 14
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Anotace -
Terénní cvičení se zaměřením na faunu České republiky, určování, terénní pozorování, demonstrace různých technik a metodik používaných v terénu. Exkurze probíhá v nejjižnější části ČR, v NP Podyjí, na řadě různých typů biotopů. Povinně volitelný předmět pro obor zoologie, zaměření Entomologie, Genetika volně žijících živočichů a Zoologie bezobratlých, volitelný pro ostatní zaměření zoologie a ostatní biologické obory. Doporučené předcházející povinnosti: Zoologie obratlovců, Zoologie bezobratlých, Entomologie. Tento předmět je vyučován v češtině i angličtině.
Při účasti na exkurzi je nutné počítat s náklady na dopravu do a z NP Podyjí, ubytování (300 Kč/noc, celkem 5 nocí) a stravu (možnost vlastního vaření, obchod a restaurace v místě konání exkurze).

Závazný termín exkurze pro akademický rok 2023/24: 5.–10.5.2024

Detailnější informace budou zaslány všem závazně zapsaným studentům do konce března 2024.
Poslední úprava: Janšta Petr, Mgr., Ph.D. (03.10.2023)
Literatura -

Chinery M. 2007: Insects of Britain and Western Europe. A&C Black, London.

Aulagnier S., Haffner P., Mitchell-Jones A.J., Moutou F., Zima J., 2009: Mammals of Europe, North Africa and the Middle East. A&C Black Publishers, London, 272 pp.

Carter D. J. & Hargreaves B. 1986: A field guide to caterpillars of butterflies and moths. Collins Sons, London.

Kerney M. P. & Cameron R. A. D. 1979: Land snails of Britain & North-West Europe. 4th edition. Harper Collins Publ., Hong Kong.

Novák I. 1980: A field guide in colour to butterflies and moths. Artia, Praha.

Hudec K. a kol. 2007: Příroda České republiky, průvodce faunou. Academia.

Buchar J. a kol. 1995: Klíč k určování bezobratlých. Praha: Scientia.

Klíč zvířeny ČSSR I. - V., Černý V., Daniel M., Doskočil J., Hrabě S., Kratochvíl J. eds., 1954-1975. Praha: Akademia.

Rozkošný R. (ed.) 1980: Klíč vodních larev hmyzu. Praha: Československá akademie věd.

Speciální atlasy jednotlivých skupin živočichů vycházející postupně v nakladatelství Academia.

Poslední úprava: Vilímová Jitka, doc. RNDr., CSc. (21.01.2014)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je udělen na základě účasti na celém terénním kurzu a aktivnímu přístupu studenta. Tj. účast na sběru materiálu / pozorování živočichů v terénu, determinaci materiálu.

Poslední úprava: Starostová Zuzana, Mgr., Ph.D. (17.12.2022)
Sylabus -

Terénní pozorování fauny hmyzu, klepítkatců, měkkýšů a dalších bezobratlých živočichů, ptáků, plazů, netopýrů a dalších obratlovců. Sběry a demonstrace složení společenstev na různých specifických přirozených biotopech ČR: louky, stepi, lesy, řeky, potoky, rybníky, atd.

Určování taxonů na různých taxonomických úrovních.

Pozorování biologie a chování taxonů v přirozených podmínkách.

Vypracování jednoduchých projektů v terénu.

Poslední úprava: Vilímová Jitka, doc. RNDr., CSc. (21.01.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK