PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Specialized field course in Zoology - MB170T22
Anglický název: Specialized field course in Zoology
Český název: Speciální zoologická exkurze
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Zk [TS]
Počet míst: 17
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Anotace -
Terénní cvičení se zaměřením na faunu České republiky, určování, terénní pozorování, demonstrace různých technik a metodik používaných v terénu. Exkurze probíhá v nejjižnější části ČR, v NP Podyjí, na řadě různých typů biotopů. Tento předmět je vyučován v angličtině.
Při účasti na exkurzi je nutné počítat s náklady na dopravu do a z NP Podyjí, ubytování (300 Kč/noc) a stravu (možnost vlastního vaření, obchod a restaurace v místě konání exkurze).

Závazný termín exkurze pro akademický rok 2023/24: 5.–10.5.2024

Detailnější informace budou zaslány všem závazně zapsaným studentům do konce března 2024.
Poslední úprava: Janšta Petr, Mgr., Ph.D. (03.10.2023)
Literatura -

Chinery M. 2007: Insects of Britain and Western Europe. A&C Black, London.

Complete British insects.

Kerney M. P. & Cameron R. A. D. 1979: Land snails of Britain & North-West Europe. 4th edition. Harper Collins Publ., Hong Kong. 

Aulagnier S., Haffner P., Mitchell-Jones A.J., Moutou F., Zima J., 2009: Mammals of Europe, North Africa and the Middle East. A&C Black Publishers, London, 272 pp. 

Collins bird guide, 2nd edition. 

Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (25.10.2019)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Presence during the whole course and activity of student is necessary. Students themselves collect and try to determinate material in the field and study animals in the nature.

Poslední úprava: Starostová Zuzana, Mgr., Ph.D. (17.12.2022)
Sylabus - angličtina

Study of insects, chelicerates, other arthropods, molluscs and other invertebrate animals, as well as of birds, lizards, snakes, bats and other vertebrate animals. Collecting of animals and demonstration of specific animal societies on different natural habitats in the Czech Republic: meadows, steppes, forests, rivers, streams, lakes, artificial lakes, etc. Introduction to the fauna of National Park Podyjí, the most southern NP in Czech Republic.
Determination of taxa on different taxonomic levels.
Study of biology and behaviour of species in natural conditions.
(According to current weather, elaboration of a simple talk about some interesting findings.)

Poslední úprava: Janšta Petr, Mgr., Ph.D. (18.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK