PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborný seminář z entomologie - MB170S129
Anglický název: Entomology seminary
Český název: Odborný seminář z entomologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. David Král, Ph.D.
Vyučující: RNDr. David Král, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Anotace -
Seminář profilovaný dílčími tématy reprezentovanými předními specialisty v rámci oboru a dále zaměřený na prezentaci
vlastních úloh vypracovaných studenty (ústní referáty, týmové výsledky z praktických cvičení a exkurzí).
Poslední úprava: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (09.06.2008)
Literatura -

Daly, H.V., et al. 1998. Introduction to Insect Biology and Diversity. Oxford New York, Oxford University Press, 680 pp.

Grimaldi, D.A. & Engel, M.S. 2005. Evolution of the insects. Cambridge University Press, 755 pp.

Gullan, P.J. & Cranston, P.S. 2005. The Insects: An Outline of Entomology. Blackwell Publishing, Oxford, UK 2005, 505 pp.

Tree of Life Web Project. 2002. Insecta. Insects. Internet Websites. http://tolweb.org/Insecta/8205/2002.01.01 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/

případně další zdroje na webových stránkách:

http://web.natur.cuni.cz/zoologie/entomologie/index.htm

Poslední úprava: Prokop Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (13.04.2012)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet je udělován na základě dostatečné prezence (minimálně 70%) a aktivního přístupu v rámci seminářů.

Poslední úprava: Prokop Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (04.04.2012)
Sylabus -

Referáty studentů o bakalářských pracích

Referáty studentů o magisterských pracích

Referáty studentů o doktorských pracích

Přednášky zvaných domácích a zahraničních odborníků

Aktualní program na http://web.natur.cuni.cz/zoologie/entomologie/index.htm

Poslední úprava: Prokop Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (13.04.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK