PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly ze zoologie bezobratlých - MB170P83
Anglický název: Selected chapters of invertebrate zoology
Český název: Vybrané kapitoly ze zoologie bezobratlých
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Anotace -
Kurz navazující na bakalářskou přednášku Zoologie bezobratlých a přednášku Speciální zoologie bezobratlých. Je určen především studentům magisterského zaměření Zoologie bezobratlých, ale je otevřen i studentům dalších zaměření. Jeho výrazným rysem je aktivní zapojení studentů během kurzu (samostatná práce na modelových projektech, vyhledávání informací, referáty o aktuálních článcích z oboru).
Kurz je rozdělen do dvou částí:
Druhá část je věnována moderním poznatkům o fylogenezi, systematice a ekologii bezobratlých (především na úrovni kmenů). Studenti zde budou především pracovat s vybranými zásadními původními články a review a o přečteném referovat a diskutovat.
Přednáška je doplněna praktickým cvičením jehož náplní je poznávací část a morfologie a anatomie probíraných taxonů.
Poslední úprava: JPROKOP (19.04.2006)
Literatura -

Základní literatura není, studenti pracují s aktualními články na Web of Science.

Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (25.10.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK