PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Systém a fylogenese hmyzu I. - MB170P26
Anglický název: System and phylogeny of insects I.
Český název: Systém a fylogenese hmyzu I.
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Vyučující: RNDr. David Král, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Anotace -
Předmět se vyučuje pouze v liché roky.
Morfologie, rozmnožování, ekologie, ekonomický význam, ontogenetický vývoj, charakteristika, fylogenese a vyšší klasifikace vyšších taxonů Hexapoda, a řádů primárně bezkřídlých a exopterygotních z třídy hmyzu (Insecta), celosvětový přehled. Stručný přehled paleoentomologie, přehled zástupců taxonů se zřetelem k evropské a české fauně. Praktická demonstrace morfologických struktur a diagnostických znaků. Povinně volitelná přednáška s navazujícím cvičením pro zaměření entomologie. Doporučené kurzy, které by měly předcházet nebo být absolvovány souběžně: Obecná entomologie, Zoologické cvičení v terénu (pro magisterské studium). Na tento kurz navazuje Systém a fylogenese hmyzu II.
Studijní podklady jsou k dispozici na http://web.natur.cuni.cz/zoologie/entomologie/index.htm
Poslední úprava: Vilímová Jitka, doc. RNDr., CSc. (20.08.2014)
Literatura -

BORROR D. J. TRIPLEHORN C. A. & JOHNSON N. F. 1989: An introduction to the study of Insects. Sixth edition. Philadelphia, Ft. Worth, Chicago, San Francisco, Montreal, Toronto, London, Sydney, Tokyo: Saunders College Publishing, xiv+875 pp.

BUCHAR J., DUCHÁČ V., HŮRKA K. & LELLÁK J. 1995: Klíč k určování bezobratlých [Key to indentification of invertebrates]. Praha: Scientia, 285 pp.

CSIRO (eds): The Insects of Australia. A textbook for students and research workers. Second edition. Volume 1 +2. Melbourne University Press, Carlton, 1137 pp.

GRIMALDI D.A. & ENGEL M.S. 2005. Evolution of the insects. Cambridge University Press: xv + 755 pp.

GULAN P. J. & CRANSTON P. S. 1994: The insects: an outline of entomology. 4th edition.

London, Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne Madras: Chapman & Hall, xiv+491 pp.

HŮRKA K.& ČEPICKÁ A. 1978: Rozmnožování a vývoj hmyzu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 223 pp.

Poslední úprava: JPROKOP (20.04.2006)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet z praktika na základě dostatečně prezence a aktivního přístupu.

Ústní zkouška, složená ze základní poznávačky a na ní navazující otázky.

Materiály: viz. doporučená literatura, prezentace z přednášek na webu katedry zoologie.

Poslední úprava: Vilímová Jitka, doc. RNDr., CSc. (25.10.2011)
Sylabus -

Fylogenese, příbuzenské vztahy a vyšší klasifikace Hexapoda, Insecta, a všech taxonů na úrovni řádu mimo Oligoneoptera.

Typy hmyzí metamorfózy, obecný přehled reprodukčních strategií a biologie.

Úvod do paleoentomologie.

Morfologická, biologická a ekologická characteristika a vyšší klasifikace jednotlivých řádů a dalších taxonů:

Hexapoda, Parainsecta (= Ellipura), Protura, Collembola, Diplura (Campodeina, Japygina)

Insecta, Monocondylia, Archaeognatha, Dicondylia, Zygentoma (Thysanura)

Pterygota, Palaeoptera, Ephemeroptera, Odonata

Neoptera, Plecoptera, Dermaptera, Zoraptera

Blattopteroidní komplex, Isoptera, Blattoptera, Mantodea

Orthopteroidní komplex, Orthroptera (Caelifera, Ensifera), Phasmatodea, Embioptera, Grylloblattodea, Mantophasmatodea

Paraneoptera (Acercaria), Psocodea, Psocoptera, Phthiraptera, Amblycera, Ischnocera, Anoplura, Rhynchphthirina

Condylognatha, Thysanoptera, Hemipteroidní komplex, Coleorrhyncha, Heteroptera, Archaeorrhyncha, Clypeorrhyncha, Sternorrhyncha

Poslední úprava: JPROKOP (20.04.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK