PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Systém a fylogenese hmyzu II. - MB170P21
Anglický název: System and phylogeny of insects II.
Český název: Systém a fylogenese hmyzu II.
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Vyučující: RNDr. David Král, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Anotace -
Předmět se přednáší jen v liché roky.
Morfologie, rozmnožování, ekologie, ekonomický význam, ontogenetický vývoj, charakteristika, fylogenese a vyšší klasifikace vyšších taxonů Endopterygota (Holometabola), celosvětový přehled. Stručný přehled, přehled zástupců taxonů se zřetelem k evropské a české fauně. Praktická demonstrace morfologických struktur a diagnostických znaků. Povinně volitelná přednáška s navazujícím cvičením pro zaměření entomologie. Doporučené kurzy, které by měly předcházet nebo být absolvovány souběžně: Obecná entomologie, Zoologické cvičení v terénu (pro magisterské studium). Tento kurz navazuje na Systém a fylogenese hmyzu I.
Poslední úprava: JPROKOP (20.04.2006)
Literatura -

CSIRO (eds): The Insects of Australia. A textbook for students and research workers. Second edition. Volume 1 +2. Melbourne University Press, Carlton, 1137 pp.

BUCHAR J., DUCHÁČ V., HŮRKA K. & LELLÁK J. 1995: Klíč k určování bezobratlých [Key to indentification of invertebrates]. Praha: Scientia, 285 pp.

GRIMALDI D.A. & ENGEL M.S. 2005. Evolution of the insects. Cambridge University Press: xv + 755 pp.

Poslední úprava: JPROKOP (20.04.2006)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet z praktika na základě aktivního přístupu v průběhu cvičení.

Ústní zkouška, složená ze základní poznávačky a na ní navazující otázky.

Materiály: viz. doporučená literatura, prezentace z přednášek na webu katedry zoologie.

Poslední úprava: Prokop Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (25.10.2011)
Sylabus -

(1) Úvod, fylogenese a klasifikace taxonu Endopterygota

(2) Neuropteroidea (Megaloptera, Neuroptera, Rhaphidioptera)

(3) Coleoptera (Adephaga, Archostemmata, Myxophaga)

(4) Coleoptera (Polyphaga I)

(5) Coleoptera (Polyphaga II), Strepsiptera

(6) Mecoptera, Siphonaptera

(7) Trichoptera

(8) Hymenoptera I

(9) Hymenoptera II

(10) Lepidoptera I

(11) Lepidoptera II

(12) Diptera I

(13) Diptera II

Poslední úprava: JPROKOP (20.04.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK