PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Introduction to Entomology - MB170P127
Anglický název: Introduction to Entomology
Český název: Úvod do entomologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jiří Hadrava, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Neslučitelnost : MB170P126, MB170P79
Je neslučitelnost pro: MB170P126
Ve slož. korekvizitě pro: MB170C12
Anotace - angličtina
Insects make up about half of the known diversity on the Earth and are considered as essential part of all terrestrial
ecosystems. The goal of this course is to provide basic knowledge on insects and improve the insight into their
diversity. Lectures are focused on various aspects of entomology, such as systematic entomology and insect
phylogeny, as well as ecology, ethology, and morphology of insects. This course does not require any previous
knowledge of the subject and is thus recommended for bachelor students, including foreign ones. The whole
course is English (for the Czech alternative, see Úvod do entomologie, MB170P126).
Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (04.05.2023)
Sylabus - angličtina

1. Introduction to Entomology, brief history of the subject and overview on methodological aspects of studies of insects, introduction into phylogenetic perspective on systematical entomology

2. Importance of insects for people, insects as pests and biological control, parasitology, conservation

3. Introduction into evolutionary history of insects, paleoentomology. overview of most important morphological adaptations of insects (body segmentation, development)

4. Physiology of insects (cuticle and ecdysis, organ systems in insects, neuroethology)

5. Apterous Hexapoda and Palaeoptera (evolution and diversity)

6. Polyneoptera (evolution and diversity)

7. Paraneoptera (evolution and diversity)

8. Hymenoptera + Lepidoptera + Trichoptera (evolution and diversity)

9. Coleoptera + Strepsiptera + Neuropterida (evolution and diversity)

10. Diptera + Mecoptera (evolution and diversity)

11. Ecology of insects (biodiversity, biogeography, abiotic factors, interactions with other organisms)

Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (04.05.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK