PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zoologie bezobratlých - MB170P09U
Anglický název: Invertebrate zoology
Český název: Zoologie bezobratlých
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Neslučitelnost : MB170P09I, MB170P09O, MB170P09P
Je korekvizitou pro: MB170C09U
Je neslučitelnost pro: MB170P09O, MB170P09I, MB170P09P
Je záměnnost pro: MB170P09P
Anotace -
Přednáška je zaměřena na základní znalosti oboru zoologie bezobratlých. Cílem je seznámit studenty s morfologií,
ontogenezí, fyziologií, ekologií, fylogenezí a systematikou jednotlivých skupin bezobratlých živočichů. Důraz je kladen na
základní charakterizaci skupin a jejich aktuální postavení z hlediska fylogeneze. Tato přednáška je určena především pro
studenty všech oborů bakalářského studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání. K přednášce dále
doporučujeme zapsat Praktikum ze zoologie bezobratlých [MB170C09U] a Terénní cvičení ze zoologie I [B170T24]
Poslední úprava: Prokop Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (20.05.2009)
Literatura -

Buchar, J., 1988. Stručný přehled systému bezobratlých. SPN Praha

Brusca, R.C. and Brusca, G.J, 1990. Invertebrate Zoology.Sinauer Associates,Sunderland, Massachusetts

Poslední úprava: SVATORA (13.05.2004)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je realizována ústní formou v rozsahu odpřednášené látky viz. jednotlivé prezentace.

Integrální součástí zkoušky je také determinace základních skupin. Doporučujeme proto zapsat také praktikum MB170C09U.

Materiály: viz. doporučená literatura, prezentace z přednášek na webu katedry zoologie.

Poslední úprava: Prokop Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (27.04.2012)
Sylabus -

1. Úvod - Opisthokonta a vznik živočichů. Myxozoa, "Porifera", Placozoa

2. Cnidaria, Ctenophora, Acoelomorpha, Mesozoa

3. Nemertea, Sipunculida, Annelida

4. Mollusca

5. Gnathifera, Entoprocta, Gastrotricha, Ectoprocta, Brachiopoda, Phoronida

6. Úvod do ekdysozoí, Nematoda, Nematomorpha, Priapulida, Kinorhyncha, Loricifera

7. Onychophora, Tardigrada, Arthropoda - Trilobita, Myriapoda + Chelicerata

8. Arthropoda - Chelicerata, Crustacea

9. Arthropoda - Insecta I

10. Arthropoda - Insecta II

11. Deuterostomia

12. Fylogeneze živočichů

Poslední úprava: Prokop Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (02.04.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK