PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zoologie bezobratlých - MB170P09O
Anglický název: Invertebrate zoology
Český název: Zoologie bezobratlých
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Korábek, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Neslučitelnost : MB170C09U, MB170P09I, MB170P09P, MB170P09U
Je neslučitelnost pro: MB170P09P, MB170P09I, MB170P09U
Je záměnnost pro: MB170P09P
Anotace -
Předmět bakalářského studia. Zabývá se nejširšími aspekty zoologie bezobratlých, morfologií, anatomií, ekologií a fylogenezí hlavních taxonů zejména z hlediska skupin fauny ČR a Evropy významných pro studované směry (OŽP, PRGEOBI).

Praktikum k tomuto předmětu proběhne turnusově. Prosím, zapisujte se do sdílené tabulky https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cwn7vKJVKdX40tX6nYwObR4WvjtYK6uZxu76DLzBCf8/edit#gid=868398469
Poslední úprava: Opatová Věra, RNDr., Ph.D. (16.09.2023)
Literatura -
Brusca, R.C.,Brusca,G.J.,2002. Invertebrates.2nd ed. Sinauer Publ 
 
Zrzavý, J., 2006. Fylogeneze živočišné říše. Scientia Praha 
 
Barnes, R. D. et al., 2003. Invertebrate Zoology. Brooks/Cole Publishing Company
Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (27.09.2018)
Sylabus
- postavení živočichů v systému eukaryotických organismů
- základní charakteristiky živočichů
- živočichové jako nejvíce diverzifikovaná skupina organismů
- vznik základních orgánových soustav živočichů
- evoluční vztahy mezi základními skupinami živočichů
- diverzita "nebilaterních" živočišných kmenů (houbovci - Porifera, vločkovci -  Placozoa, žahavci - Cnidaria, žebernatky - Ctenophora)
- Bilateria - základní charakteristika a diverzita, přehled kmenů, úvod do prvoústých (Protostomia), Lophotrochozoa x Ecdysozoa
- ploštěnci (Platyhelminthes)
- čelistovci (Gnathifera), břichobrvky (Gastrotricha), chapadlovci (Lophophorata) + několïk malých kmenů
- měkkýši (Mollusca) 
- kroužkovci (Annelida), pásnice (Nemertea)
- úvod do Ecdysozoa; Cycloneuralia
- úvod do Panarthropoda; želvušky (Tardigrada), drápkovci (Onychophora) 
- klepítkacti (Chelicerata)
- Pancrustacea mimo Hexapoda
- šestinozí (Hexapoda)
- druhoústí (Deuterostomia)Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (27.09.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK