PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zoologie bezobratlých - MB170P09I
Anglický název: Invertebrate zoology
Český název: Zoologie bezobratlých
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: 180
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Korábek, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Neslučitelnost : MB170C09U, MB170P09O, MB170P09P, MB170P09U
Je neslučitelnost pro: MB170P09P, MB170P09O, MB170P09U
Je záměnnost pro: MB170P09P
Anotace -
Předmět bakalářského studia. Zabývá se nejširšími aspekty zoologie bezobratlých, morfologií, anatomií, biologií, ekologií a fylogenezí hlavních taxonů.

Cvičení k tomuto předmětu proběhne turnusově. Prosím zapisujte se do sdílené tabulky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OV_BmtW7qtnDxN1QUBAs_7oqHZITMbBFyd_xugoNmxA/edit#gid=453367341
Poslední úprava: Opatová Věra, RNDr., Ph.D. (27.09.2023)
Literatura -
Brusca, R.C.,Brusca,G.J.,2002. Invertebrates.2nd ed. Sinauer Publ 
 
Zrzavý, J., 2006. Fylogeneze živočišné říše. Scientia Praha 
 
Barnes, R. D. et al., 2003. Invertebrate Zoology. Brooks/Cole Publishing Company.
Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (27.09.2018)
Požadavky ke zkoušce

Pro zkoušku je nezbytný zápočet z praktických laboratorních cvičení. Zápočet bude udělen za účast a úspěšně absolvovanou poznávačku bezobratlých (formou testu, nebo on-line testu). Zkouška je ve formě písemného testu. V případě, že prezenční forma zkoušky nebude povolena např. z důvodu epidemie COVID-19, bude zkouška ústní a on-line.

Poslední úprava: Opatová Věra, RNDr., Ph.D. (08.09.2022)
Sylabus
- postavení živočichů v systému eukaryotických organismů
- základní charakteristiky živočichů
- živočichové jako nejvíce diverzifikovaná skupina organismů
- vznik základních orgánových soustav živočichů
- evoluční vztahy mezi základními skupinami živočichů
- diverzita "nebilaterních" živočišných kmenů (houbovci - Porifera, vločkovci -  Placozoa, žahavci - Cnidaria, žebernatky - Ctenophora)
- Bilateria - základní charakteristika a diverzita, přehled kmenů, úvod do prvoústých (Protostomia), Lophotrochozoa x Ecdysozoa
- ploštěnci (Platyhelminthes)
- čelistovci (Gnathifera), břichobrvky (Gastrotricha), chapadlovci (Lophophorata) + několïk malých kmenů
- měkkýši (Mollusca) 
- kroužkovci (Annelida), pásnice (Nemertea)
- úvod do Ecdysozoa; Cycloneuralia
- úvod do Panarthropoda; želvušky (Tardigrada), drápkovci (Onychophora) 
- klepítkacti (Chelicerata)
- Pancrustacea mimo Hexapoda
- šestinozí (Hexapoda)
- druhoústí (Deuterostomia)
Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (27.09.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK