Specialized invertebrate zoology - MB170P07
Anglický název: Specialized invertebrate zoology
Český název: Speciální zoologie bezobratlých
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Korábek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Korábek, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS    Elearningový kurz
Anotace -
The course is given in English. It provides an overview of all invertebrate phyla, their basic characteristics and phylogenetic relationships. The course focuses on morphology, ecology, systematics and evolution of Porifera, Cnidaria, Platyhelmintes, Arthropoda (except Hexapoda), Ectoprocta, Annelida and Mollusca. The lecture is complemented by practical lab sessions focused on morphology and anatomy of selected above-mentioned groups.


Poslední úprava: Korábek Ondřej, Mgr., Ph.D. (23.08.2023)
Literatura -

Giribet G., Edgecombe G.D.: The Invertebrate tree of life. Princeton University Press. 2020
Zrzavý J. 2006: Fylogeneze živočišné říše. Scientia.

Poslední úprava: Opatová Věra, RNDr., Ph.D. (23.01.2023)
Požadavky ke zkoušce

The requirements:

I) attendance and active participation in the laboratory practices, II) oral exam

 

Poslední úprava: Korábek Ondřej, Mgr., Ph.D. (23.08.2023)
Sylabus
1. Animal phylogeny (Tomáš Pánek)
2. Non-bilaterian phyla, introduction to Bilateria (Tomáš Pánek)
3. Deuterostomia, introduction to Spiralia (Ondřej Korábek)
4. Spiralia (Ondřej Korábek)
5. Annelida, Mollusca (Ondřej Korábek)
6. Ecdysozoa, introduction to Arthropoda (František Šťáhlavský)
7. Mandibulata (František Šťáhlavský)
8. Chelicerata (Věra Opatová)
9. Reproduction, life histories, movement (Ondřej Korábek)
10. Digestion, excretion, respiration (Věra Opatová)
11. Multicellularity, body plans, animal genomics (Tomáš Pánek)
Poslední úprava: Korábek Ondřej, Mgr., Ph.D. (23.08.2023)